Manja slova Veća slova RSSVijesti

01.02.2021.

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize Uprava carina je uspješno okončala Projekat „Podrška Upravi carina u oblasti akciza“ koji je finansiran iz sredstava podrške EU(EUIF). Cilj Projekta je bila izrada nove aplikacije za akcize i implementacija iste u Carinski informacioni sistem.

01.02.2021.

Održan sastanak Upravnog odbora za projekat “Podrška Upravi carina u oblasti akciza”

Održan sastanak Upravnog odbora za projekat “Podrška Upravi carina u oblasti akciza”

Dana 29.01.2021.godine održan je V sastanak Upravnog odbora projekta “Podrška Upravi carina u oblasti akciza‟. Ovaj projekat se finansira iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA).

29.01.2021.

Saopštenje: Nove akcije mobilnih timova u borbi protiv sive ekonomije

Saopštenje: Nove akcije mobilnih timova u borbi protiv sive ekonomije

Službenici Uprave carina, Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja – tim sjever, prilikom redovnih akcija u borbi protiv sive ekonomije zaplijenili neprijavljenu robu vrijednosti 2.700 eura ; izdat prekršajni nalog

28.01.2021.

Saopštenje: Mobilni timovi OZSK-a zaplijenili robu vrijednu 1.000 eura

Službenici Uprave carina, Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja u saradnji sa policijskim službenicima, oduzeli su raznu robu vrijednosti 1.000 eura ; izdat prekršajni nalog

27.01.2021.

Carinsko-policijskom akcijom "TRAK" na carinskom terminalu u Podgorici otkriveno oko pola tone opojne droge marihuana

Carinsko-policijskom akcijom "TRAK" na carinskom terminalu u Podgorici otkriveno oko pola tone opojne droge marihuana

U Podgorici je realizovana zajednička akcija koju su, u dužem vremenskom periodu sprovodili službenici Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina i Odsjeka za borbu protiv krijumčarenja droge Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Uprave policije.

22.01.2021.

Saopštenje: Aktivnosti mobilnih timova

Službenici Uprave carina, Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja zaplijenili prehrambene proizvode i auto djelove ukupne vrijednosti 680 eura ; izdat prekršajni nalog

20.01.2021.

Obavještenje o istupanju Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Evropske unije– VAŽNO

Povodom istupanja Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske ( u daljem tekstu Velika Britanija) iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, dopisom br.986/2 od 10.02.2020.g., obaviješteni ste da se tranzicioni period u okviru primjene odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Crne Gore, sa druge strane ("Sl.list RCG" br.7/07), (u daljem tekstu SSP), u odnosu na Veliku Britaniju, završava 31.decembra 2020.godine.

31.12.2020.

Saopštenje: Uprava carina u 2020. godini ostvarila naplatu prihoda u iznosu od 670,82 miliona eura

Saopštenje: Uprava carina u 2020. godini ostvarila naplatu prihoda u iznosu od 670,82 miliona eura

Uprava carina je u 2020.godini ostvarila naplatu prihoda u iznosu od 670.826.117,51 €.

28.12.2020.

Uprava carina dodijelila status AEO još jednoj kompaniji

Uprava carina dodijelila status AEO još jednoj kompaniji

U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između carine i biznis zajednice (AEO koncept) Uprava carina Crne Gore dodjelila je status ovlašćenog privrednog subjekta –AEO i kompaniji Industrija piva i sokova „Trebjesa“DOO iz Nikšića.

24.12.2020.

Mobilni timovi OZSK-a zaplijenili robu vrijednu 850 eura

Službenici Uprave carina, Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja u saradnji sa policijskim službenicima, oduzeli su 1100 komada reklamnog materijala vrijednosti 850 eura