Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Primjena Uredbe o odlaganju naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda

Datum objave: 03.06.2021 09:20 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o odlaganju naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda (''Sl.list CG'', br. 55/2021), u okviru mjera podrške privredi i građanima za drugi kvartal 2021, a u cijlju pospješivanja likvidnosti privrede i ublažavanja negativnih efekata od epidemije korona virusa COVID19.

Ovom Uredbom utvrđuje se odlaganje naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda carinskim obveznicima koji usljed epidemije zarazne bolesti COVID19 imaju problem redovnog servisiranja svojih obaveza ili njihovo poslovanje na bilo koji način može biti ugroženo.

Naplata carinskog duga koji je obezbijeđen bankarskom garancijom, a koji dospijeva za plaćanje u aprilu, maju i junu 2021. godine, može se odložiti sa dosadašnjih 30 na 60 dana. Radi odlaganja naplate carinskog duga, carinski obveznik koji ispunjava propisane uslove, može da podnese Upravi prihoda i carina prijavu za odloženu naplatu carinskog duga, koja je data na Obrascu 1 ove uredbe.

Prijava za odloženu naplatu carinskog duga se podnosi elektronskim putem na e-mail: naplata.prihoda@carina.gov.me.