Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVJEŠTENJE: Primjena Aneksa I i Aneksa VIII Priloga II Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe

Datum objave: 23.02.2021 13:50 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


Radi pravilnog tumačenja odredaba Aneksa I (Trgovina između Evropske unije i zemalja učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU) i Aneksa VIII (Trgovina između Republike Turske i zemalja učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU) sadržanih u Prilogu II Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe, u kojima su navedene tarifne oznake i naimenovanja proizvoda koji su isključeni iz kumulacije propisane članom 3 Priloga I PEM Konvencije, Uprava carina daje sledeće pojašnjenje:

Aneks I i Aneks VIII Priloga II PEM Konvencije odnose se na postupak proizvodnje navedenih proizvoda u EU, Turskoj ili u nekoj od učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja EU (Albanija, BiH, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo).

Za potrebe utvrđivanja statusa robe sa porijeklom, materijali koji se koriste u procesu proizvodnje proizvoda navedenih u Aneksu I i Aneksu VIII Priloga II PEM Konvencije, razmatraju se na način koji odstupa od odredbi propisanih članom 3 (kumulacija porijekla) Priloga I PEM Konvencije. Ovo znači da se ti materijali, uvezeni uz dokaz o porijeklu u bilo koju stranu navedenu u Aneksu I ili Aneksu VIII, i u toj strani se koriste u procesu proizvodnje proizvoda navedenih u ovim aneksima, isključuju iz kumulacije, odnosno smatraju se materijalima bez porijekla.

U skladu sa naprijed navedenim, proizvodi iz Aneksa I i Aneksa VIII Priloga II PEM Konvencije imaju preferencijalni status ako se radi o:
1.u potpunosti dobijenim proizvodima (član 4 Priloga I PEM Konvencije), ili
2.dovoljno obrađenim ili prerađenim proizvodima (član 5 Priloga I PEM Konvencije), bez primjene kumulacije porijekla.

Znači, ukoliko su proizvodi iz Aneksa I ili Aneksa VIII Priloga II PEM Konvencije stekli preferencijalni status na jedan od načina naprijed navedenim, carinski organ će izdati dokaz o porijeklu radi primjene preferencijalnog statusa u zemljama učesnicama u procesu stabilizacije i pridruživanja EU (za Albaniju, BiH, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo), Evropskoj uniji ili Turskoj.

Ovo dalje podrazumijeva da se za proizvode iz Aneksa I ili Aneksa VIII Priloga II PEM Konvencije može potvrđivati njihovo porijeklo ukoliko se ponovo izvoze u nepromijenjenom stanju u zemlje učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja EU (u Albaniju, BiH, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo), Evropsku uniju ili Tursku.