Мања слова Већа слова РСС
>

Обавјештење о иступању Уједињеног краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске из Европске уније– ВАЖНО

Датум објаве: 20.01.2021 13:27 | Аутор: УЦ

Испис Штампај страницу


Поводом иступања Уједињеног краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске ( у даљем тексту Велика Британија) из Европске уније и Европске заједнице за атомску енергију, дописом бр.986/2 од 10.02.2020.г., обавијештени сте да се транзициони период у оквиру примјене одредби Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Црне Горе, са друге стране ("Сл.лист РЦГ" бр.7/07), (у даљем тексту ССП), у односу на Велику Британију, завршава 31.децембра 2020.године.
У односу на наведено, у дијелу примјене правила поријекла, ово значи да се роба која садржи удио В.Британије (материјали и поступци), везано за стицање статуса преференцијалног поријекла, почев од 1.јануара 2021.године, сматра робом "без поријекла".
Такође, од 1.јануара 2021.године, увоз из Велике Британије или извози из земаља/територија партнера Црне Горе у преференцијалној трговини преко В.Британије у Црну Гору, подлијежу примјени правила директног транспорта.
За робу која је извезена (отпремљена) из В.Британије прије 1.јануара 2021.г., уколико је прати доказ о поријеклу (увјерење о поријеклу робе ЕУР.1 или изјава о поријеклу), издат или сачињена на основу ССП-а, да је роба поријеклом из В.Британије (ЕУ) или у себи садржи удио В.Британије (материјали и поступци), задржавају своју валидност ради примјене преференцијалног тарифног режима у Црној Гори, односно могу се користити за преференцијални увоз и након 31.12.2020.године. За ове доказе о поријеклу може се захтијевати накнадна провјера.
Роба која садржи удио В.Британије (материјали и поступци), након 31.12.2020.г., не може се користити за примјену кумулације поријекла.

Докази о поријеклу робе издати након 31.12.2020.г за увоз у ЦГ односно извоз из ЦГ у/ из В.Британије ће се прихватаити, уколико се ради о:
1. дупликату увјерења о поријеклу робе ЕУР.1 који је издат од царинских органа прије 1. јануара 2021.г.
2. накнадно издатом увјерењу о поријеклу робе ЕУР.1 за робу извезену прије 1.јануара 2021.г.
3. изјави о поријеклу сачињеној након 31.12.2020.г за робу извезену прије краја тог периода.

У складу са горе наведеним, уколико Управа царина буде располагала новим чињеницама у вези подношења доказа о поријеклу везано за иступање В.Британије из Европске уније о томе ћете бити благовремено обавијештени.