Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Primjena Uredbe o odlaganju naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda

Datum objave: 27.04.2020 11:58 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o odlaganju naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda (''Sl.list CG'', br. 37/20), u okviru drugog paketa Vladinih mjera podrške privredi i građanima, zbog ublažavanja negativnih efekata od epidemije novog korona virusa COVID19, u cilju pospješivanja likvidnosti privrede.

Ovom Uredbom utvrđuje se odlaganje naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda carinskim obveznicima kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti usljed epidemije korona virusa COVID19.

Naplata carinskog duga koji je obezbijeđen bankarskom garancijom, a koji dospijeva za plaćanje u aprilu i maju 2020. godine, može se odložiti sa dosadašnjih 30 na 60 dana. Radi odlaganja naplate carinskog duga, carinski obveznik koji ispunjava propisane uslove, može da podnese Upravi carina prijavu za odloženu naplatu carinskog duga, koja je data na Obrascu 1 ove uredbe.

Prijava za odloženu naplatu carinskog duga se podnosi elektronskim putem na e-mail: naplata.prihoda@carina.gov.me.