Manja slova Veća slova RSS
>

Uprava carina uspješno implementirala regionalni projekat CEFTA Zelenih koridora

Datum objave: 27.04.2020 10:12 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


U cilju ubrzanja protoka roba preko graničnih prelaza u uslovima pandemije Covid-19, Uprava carina uspješno je implementirala regionalni projekat CEFTA Zelenih koridora. Sinhronizovanim aktivnostima u okviru Projekta, omogućen je prioritetan tretman na graničnim prelazima za osnovne proizvode - hranu, ljekove i medicinska sredstva. Projekat je iniciran i koordinisan od strane CEFTA Sekretarijata, Stalnog EU sekretarijata transportne zajednice, predstavnika Evropske komisije, zemalja članica CEFTA i drugih partnera.

Uspostavljeno je CEFTA Koordinaciono tijelo od predstavnika carinskih službi, ministarstava ekonomije i drugih relevantnih institucija i organizacija, u cilju koordinacije mjera i kontinuiranog praćenja stanja na granicama u regionu Zapadnog Balkana, kao i granicama sa EU. Utvrdjeni su Zeleni koridori i prioritetni pravci, na kojima je obezbijeđeno stalno prisustvo carine, inspekcijskih i drugih organa u cilju nesmetanog odvijanja prometa robe. Stalni sekretarijat transportne zajednice prati na dnevnom nivou informacije o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima i sanitarnim i drugim mjerama kontrole.

Potpisnice CEFTA Sporazuma - Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Kosovo (UMNIK) i Moldavija usaglasile su i usvojile Zajedničku listu prioritetnih roba, koje imaju prioritet u procesuiranju na granici u odnosu na druge robe.
Uprava carina donijela je dvije zvanične instrukcije o obavezama i postupanju sa prioritetnim pošiljkama, od kojih se jedna instrukcija odnosi na obaveze carine, a druga na obaveze špedicija. Navedene informacije dostupne su i na web sajtu Uprave carina.

Režim prioritetnog prolaska sprovodi se na GP Dobrakovo, GP Dračenovac, GP Ilino Brdo, GP Kula, GP Božaj i GP Slobodna zona Bar. Putem elektronske razmjene podataka, Uprava carina i inspekcijski organi dobijaju najave prioritetnih pošiljki prije dolaska, što omogucava adekvatnu pripremu i minimalno zadržavanje takvih pošiljki na prelazu. Za navedenu svrhu, unaprijeđene su funkcionalnosti informatičkih sistema za razmjenu podataka izmedju carinskih sluzbi i inspekcijskih organa. Zvanicna implementacija otpočela je 16.04.2020 godine.

Ove aktivnosti značajno umanjuju negativni uticaj aktuelne krize na privredu regiona, kroz obezbjeđenje stabilnog snabdijevanja. U prvim danima primjene koncepta Zelenih koridora, 20% cjelokupne robe u prekograničnom prometu bilo je prioritetno na prelazima CEFTA zemalja, čime se osigurala ušteda u vremenu i novcu, kao i podrška stanovništvu, institucijama i privredi na tržištu CEFTA, čemu je Uprava carina Crne Gore dala svoj puni doprinos.