Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVJEŠTENJE: O ispitnom roku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence

Datum objave: 06.08.2019 14:49 | Autor: GC

Ispis Štampaj stranicu


Shodno članu 4 Pravilnika o bližem programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (»Sl.list CG« br.5/10), polaganje pismenog dijela stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom, iz predmeta - Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava, zakazano je za dan 18. oktobar 2019. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta (Univerzitet Crne Gore) u Podgorici.

Kandidat koji položi pismeni dio ispita, stiče pravo polaganja usmenog dijela ispita, a termin polaganja će se odrediti nakon rezultata pismenog dijela.

Kandidati za polaganje stručnog ispita su obavezni da na dan polaganja ispita, prilože ličnu kartu ili drugu ispravu kojom dokazuju identitet, kao i dokaz o uplati troškova ispita u iznosu od 110,00 € na žiro račun Uprave carina, broj: 832-52033-74.