Manja slova Veća slova RSS
>

Projekat RACWeB

Datum objave: 24.10.2008 11:12 | Autor: Projekti

Ispis Štampaj stranicuProjekat RACWeB je naučno istraživački projekat kofinansiran od strane Evropske komisije, DG Information Society i Media. Svrha projekta je da obezbijedi internet orijentisani servis za procjenu rizika na osnovama najnaprednijih informatičkih tehnika data mininga i discovery alata.

U RACWeb su uključena 4 EU tehnološko-naučna partnera, 4 carinske administracije i 3 IT konsultantske kompanije. Projekat je započet 1.januara 2007. godine i traje 30 mjeseci. Uprava carina je od 1.septembra 2007. učesnik u ovom projektu. Učešćem u ovom projektu Uprava carina pripremiće realizaciju uvodjenja Analize rizika za Aktivno oplemenjivanje i eventualno druge carinske postupke koji nisu pokriveni trenutnim RMS rješenjem

Pripremnim sastancima su učestvovali svi članovi konzorcijuma projekta:

Partneri
Planet Grčka
Intrasoft international sa Belgija
Agilis anonymi etaireia statistikis kai pliroforikis Grčka
Fraunhofer gesellschaft zur foerderung der angewandten forschung e.v. Nemačka
Ministarstvo finansija, Uprava carina Srbija
Carinska uprava na republika Makedonija Makedonija
Uprava carina Crna Gora
Ministria e financave Albanija
Faculty of economics, st's cyril and methodius university Makedonija
Exit centar - it business support centre BIH
C-center engineering and consulting shpk Albanija


Na samom početku projekta pripremni sastanci su vodjeni u cilju kreiranja zajedničke strategije i nastupa za kontrolne sastanke koje izvode predstavnici komisije EU koji su odobrili sredstva za ovu namjenu. Komisija ocjenjuije dosadašnji napredak na projektu i odobrava ili uskraćuje nastavak rada na projektu.
Obaveze Uprava carina u regionu su bile da predstave kakav će uticaj imati realizacija ovog projekta u samim Upravama carina ,članova konzorcijuma.
U pripremi prvog kontrolnog sastanka članovi konzorcijuma su pripremili za kontrolni sastanak preko 300 slajdova koji su prezentovali 4 Naučno istraživačka instituta i 4 carinske administracije .

Projekat je podijeljen u nekoliko faza ( WP):

WP1 Analiza procene rizika u carini
T1.1 Proučavanje carinskih procedura sa aspektom na procjenu rizika
T1.2 Biznis proces model procjene rizika u carini
T1.3 Priprema i prikupljanje podataka
WP2 Model znanja i arhitektura cijelog sistema
T2.1 Specifična ontologija sistema
T2.2 Sveobuhvatna arhitektura RAC WeB platforme
WP3 Razvoj otkrivenih algoritama znanja za procjenu rizika
T3.1 Proučavanje literature za otkrivanje znanja
T3.2 Identifikacija otkrivenih algoritama znanja za identifikaciju pravila
T3.3 Specifikacija kriterijuma za procjenu potencijalnog nivoa procjene rizika
WP4 Razvoj alata za procjenu rizika
T4.1 Dizajn i razvoj baze carinske ontologije
T4.2 Dizajn i razvoj repozitorijuma pravila
T4.3 Dizajn i razvoj mašine za samo-učenje
T4.4 Dizajn i razvoj mašine za nivo procjene rizika
WP5 Integracija, raspoređivanje i testiranje
T5.1 Integracija
T5.2 Raspoređivanje
T5.3 Testiranje
WP6 Pilot aplikacija i procjena, ocjenjivanje
T6.1 Definicija pilot projekta i postavljanje carinskih kancelarija
T6.2 Puštanje pilot projekta i monitoring
T6.3 Procjene rezultata i korišćenje
WP7 Promovisanje i korišćenje
T7.1 Promocija
T7.2 Korišćenje
WP8 Menadžment projekta
T8.1 Koordinacija i upravljanje projektom
T8.2 Garancija kvaliteta


Kontrolni odbor komisije EU su sačinjavali predstavnici komisje EU iz Velike Britanije, Irske i Bugarske.

Dosadašnja ocjena realizacije na ovom projektu je vrlo pozitivna. Komisija EU, Generalni Direktorijat za informaciono društvo i medije, je izvršio verifikaciju obavljenog posla i prihvatio dosadšnje rezultate postugnute u ovom projektu.

Kvalitetna analiza uz pomoć ovog programa će omogućiti i dodatne informacije o kvalitetu svih učesnika u carinskom postupku i u skladu sa principima slobodne trgovine omogućiti najkvalitetnijim kompanijama da budu izuzete iz opštih kriterijuma, osim u slučaju planskih kontrola.

Sve organizacione jedinice Uprave carina aktivno učestvuju u stvaranju sistema upravljanja rizicima-hranjenjem baze podataka. Profili operativnih organizacionih jedinica su od vrhunskog značaja za ažurno praćenje kretanja roba i učesnika u carinskim postupcima i to sa više aspekata: znanje o događanjima u samoj organizacionoj jedinici, praćenje trendova u trgovini, hranjenje baze podataka koju će RACWeB program moći maksimalno da iskoristi u predviđanju budućih događanja.

Takođe, analizi rezultata selektivnih pregleda iniciranih odlukom carinika mora se dati prioritet. Zapisnici o selektivnom pregledu robe i njihova analiza znatno će doprinijeti hranjenju baze CIS-a i koje RACWeB program može koristiti na podjednako kvalitetan način.