Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke i Licitacije

21.09.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji SEPTEMBAR 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije

16.09.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.

29.06.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji JUN 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije

19.06.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.

01.06.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji MAJ 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije

24.06.2011.

LICITACIJA ROBA ZA MJESEC JUN

Licitacija

27.01.2011.

LICITACIJA ROBA za mjesec januar

LICITACIJA ROBA za mjesec januar

09.11.2010.

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU UNIFORMI ZA 2010.GODINU

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU UNIFORMI ZA 2010.GODINU