Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke i Licitacije

25.12.2013.

Prodata roba i motorna vozila na javnoj licitaciji, DECEMBAR, 2013.

U cilju transparentnosti, Uprava carina objavljuje spiskove prodate robe široke potrošnje i motornih vozila na licitaciji održanoj u Podgorici, u utorak, 17. decembra, 2013. godine.

10.12.2013.

Poziv za javnu licitaciju roba i motornih vozila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i motornih vozila.

17.05.2013.

Javne nabavke 2013.

24.12.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji DECEMBAR 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije

10.12.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.

21.11.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji NOVEMBAR 2012

Ovdje možete preuzeti spiskove:

12.11.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.