Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke i Licitacije

02.08.2016.

Poziv za javnu licitaciju - Avgust 2016

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom...

21.03.2016.

Poziv za javnu licitaciju - Mart 2016

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje

27.11.2015.

Poziv za javnu licitaciju - Novembar 2015.

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje...

04.05.2015.

Poziv za javnu licitaciju- Maj 2015.

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje JAVNU LICITACIJU

06.10.2014.

Prodata roba na održanoj licitaciji SEPTEMBAR 2014

Spisak prodate robe na održanoj licitaciji SEPTEMBAR 2014

05.09.2014.

Poziv za javnu licitaciju- Septembar 2014.

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje...

09.04.2014.

Poziv za javnu licitaciju roba i motornih vozila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i motornih vozila.

25.12.2013.

Prodata roba i motorna vozila na javnoj licitaciji, DECEMBAR, 2013.

U cilju transparentnosti, Uprava carina objavljuje spiskove prodate robe široke potrošnje i motornih vozila na licitaciji održanoj u Podgorici, u utorak, 17. decembra, 2013. godine.