Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za javnu licitaciju - Decembar 2018.

Datum objave: 10.12.2018 09:09 | Autor: GC

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje


JAVNU LICITACIJU

I. SPISKOVI ROBA

BROJ SPISKA EVIDENCIONI BROJ NAZIV ROBE LICITACIJA CIJENA U €

1. 13019/2 RASVJETA II   984,60
2. 13019/3 RADNE KNJIŽICE,ODJEĆA... II   549,00
3. 13019/4 ELEKTRONSKA OPREMA,AUTO DJELOVI II   667,86
4. 13019/5 ODJEĆA II   704,05
5. 13019/6 GALANTERIJA II   692,95
6. 13019/7 MOBILNI TELRFONI I OPREMA I   2.174,25
7. 13019/8 PARFEMI I KESE I   2.121,50
8. 13019/9 ODJEĆA,CD PLEJERI,PEHARI I   2.296,00
9. 13019/10 ELEKTRO OPREMA,SJEDIŠTA... I   1.009,00
10. 13019/11 KOSAČICA,FELGE... I   1.025,00
11. 13019/12 STAKLO,GRADJA... I   1.190,00
12. 13019/13 ŠTAMPARSKI VALJCI,REFLEKTOR... I   1.220,00
13. 13019/14 AUTO DJELOVI I   2.570,00
14. 13019/15 NAOČARE ZA SUNCE I   2.660,00
15. 13019/16 ELEKTRO I VODOVODNI MATERIJAL... I   3.482,75
16. 13019/17 HARD DISKOVI, KALKULATORI... I   1.606,00
17. 13019/18 DJELOVI GRADJEVINSKIH MAŠINA... I   3.570,00
18. 13019/19 POLOVNI AUTOMOBILI,SKUTERI,(nije za registraciju) I   18.700,00
19. 13019/20 AGREGAT,MAŠINA ZA CIJEPANJE DRVA I   1.020,00
20. 13019/21 SREBRNI NAKIT I BIŽUTERIJA I   16.794,00
21. 13019/22 SREBRNI NAKIT I BIŽUTERIJA I   12.095,50

Preuzmi: Spiskovi procijenjene robe za licitaciju - Decembar 2018.zip

II OPŠTI USLOVI

Na javnoj licitaciji mogu da učestvuju pravna lica i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji Crne Gore, ako su registrovani za promet sa robom koja se licitira, a što dokazuju sa izvodom iz registra nadležnog organa, koji ne može biti stariji od 60 dana. Održavanje licitacije može se obaviti samo ako učestvuju najmanje dva ponuđača.

Ponuđači su dužni da prije početka javne licitacije, najkasnije do 20.12.2018. godine, uplate depozit u visini od 10% utvrđene početne vrijednosti za robu koju namjeravaju licitirati, na račun 550-4302-78 sa pozivom na broj odobrenja 13019/2018.

Kupac ne može preuzeti robu dok ne uplati kompletnu kupovnu cijenu. Kupovna cijena predstavlja izlicitiranu vrijednost robe u koju je uključen i carinski dug. Učesnicima na licitaciji, koji na licitaciji nijesu kupili robu, vratiće se uplaćena kaucaija u roku od 5 dana poslije završetka licitacije.

III VRIJEME I MJESTO PREGLEDA ROBE

Razgledanje robe omogućiće se u četvrtak, 20.12.2018. goodine od 8,00 – 12,00 h, u skladištu AD »Zetatrans« Ćemovsko polje bb.- Podgorica i CI Bijelo Polje.

IV DATUM ODRŽAVANJA LICITACIJE

Javna licitacija održaće se u petak 21.12.2018. godine u prostorijama AD »Plantaže« Ćemovsko polje bb.-Podgorica , sa početkom u 12,00 časova.

N A P O M E N A:

-Nakon kupovine robe, naknadne reklamacije se neće prihvatiti.
-Tekst oglasa i spisak robe za lictaciju možete naći na sajtu Uprave carina www.upravacarina.gov.me, pod stavkom Javne nabavke i licitacije.
-Preuzimanje robe omogućiće se ponedjeljkom,srijedom i petkom od 10 do 13 časova.
-Sva ostala obavještenja mogu se dobiti na telefone Uprave carina, broj:


Uprava carina
Kontakt osoba: Elvir Adrović, samostalni carinski savjetnik
Adresa: Ul. Oktobarske revolucije 128
Kancelarija broj 48, drugi sprat
81000 Podgorica
Telefon: 020/442-043
e-mail: elvir.adrovic@carina.gov.me