Manja slova Veća slova RSS
>

Javna licitacija

Datum objave: 15.12.2016 08:00 | Autor: C.G.

Ispis Štampaj stranicu


I. SPISAK ROBE

BROJ SPISKA EVIDENCIONI BROJ NAZIV ROBE LICITACIJA CIJENA U €

1. 15810/1    SOLARNI PANELI II    2.006,30
2. 15810/2    ALKALNE BATERIJE II    6.404,98
3. 15810/3    ODJEĆA II    4.956,42
4. 15810/4    AUTO DIJAGNOSTIKA II    1.640,00
5. 15810/5    KONZUMNI ŠEĆER I    600,00
6. 15810/6    MREŽA ZA MUŠLJE I     200,00
7. 15810/7    AUTO DJELOVI I    4.601,60
8. 15810/8    OPREMA ZA TEKVANDO I     3.992,00
9. 15810/9    OPTIČKI PROIZVODI I    7.326,00
10. 15810/10    RUČNI ČASOVNIK ROLEX 168623 I     8.000,00
11. 15810/11    REZANA GRADJA I    570,00
12. 15810/12    GARDEROGA I    2.224,50
13. 15810/13    GARDEROBA UPOTREBLJAVANA I    464,00
14. 15810/14    GARDEROBA I    2.012,00
15. 15810/15    GARDEROBA I     989,00
16. 15810/16    RUČNI ČASOVNIK ROLEX 178240 I    3.700,00
17. 15810/17    JORGANI,STOLJNJACI I    243,00
18. 15810/18    GARDEROBA I     1.891,00
19. 15810/19    GARDEROBA I 9.603,00
20. 15810/20    RUČNI ČASOVNIK OMEGA 86321270 I    7.200,00
21. 15810/21    AUTO DJELOVI I    1.198,10
22. 15810/22    AUTO LAK I    787,50
23. 15810/23    UPOTREBLJAVANI AUTOMOBILI-NIJESU ZA REGISTRACIJU I     3.570,00
24. 15810/24    UPOTREBLJAVANI AUTOMOBILI-NIJESU ZA REGISTRACIJU I    1.530,00
UKUPNO: 75.709,40

Preuzmi: III LICITACIJA 2016.zip

III OPŠTI USLOVI

Na javnoj licitaciji mogu da učestvuju pravna lica i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji Republike Crne Gore, ako su registrovani za promet sa robom koja se licitira, a što dokazuju sa izvodom iz registra nadležnog organa, koji ne može biti stariji od 60 dana .
Održavanje licitacije može se obaviti samo ako učestvuju na njoj najmanje dva ponuđača. Prije početka javne licitacije učesnici su obavezni uplatiti kauciju u iznosu 10% od početne vrijednosti za robu koju namjeravaju licitirati. Kaucija će se primati uplatom na račun 550-4302-78 (Uprava carina).
Kupac ne može preuzeti robu dok ne uplati kompletnu kupovnu cijenu. Kupovna cijena predstavlja izlicitiranu vrijednost robe u koju je uključen i carinski dug. Učesnicima na licitaciji, koji na licitaciji nijesu kupili robu, vratiće se uplaćena kaucaija u roku od 5 dana poslije završetka licitacije.

IV VRIJEME I MJESTO PREGLEDA ROBE

Razgledanje robe omogućiće se u ponedjeljak 26.12.2016. goodine od 8,00 – 12,00 h, u skladištu preduzeća »Zetatrans » Ćemovsko polje bb.-Podgorica,skladištu JP Željeznice CG u Bijelom Polju.CI Terminalu Rožaje,CI Terminalu Nikšić,CI Zelenika i CI Terminalu Pljevlja.

V DATUM ODRŽAVANJA LICITACIJE

Javna licitacija održaće se u utorak 27.12.2016. godine u prostorijama preduzeća »Plantaže« Ćemovsko polje bb.-Podgorica , sa početkom u 12,00 časova.

N A P O M E N A: - Nakon kupovine robe, naknadne reklamacije se neće prihvatiti.
- Roba će se biti stavljena u slobodan promet tek nakon što kupac obezbijedi potrebne dozvola od nadležnih institucija.
- Tekst oglasa i spisak robe za lictaciju možete naći na sajtu Uprave carina www.upravacarina.gov.me, pod stavkom Javne nabavke i licitacije.
- Preuzimanje robe omogućiće se ponedjeljkom,srijedom i petkom od 10 do 13 časova.
- Sva ostala obavještenja mogu se dobiti na telefone Uprave carina, broj:

020/442-053 i 020/442-000 (lokal 143)