Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke i Licitacije

14.02.2020.

NAJAVA TENDERA ZA USLUGE „Nadzor radova na poboljšanju infrastrukture objekata u okviru pravde i kazneno-popravnog sektora”

Najava tendera za usluge za „Nadzor radova na poboljšanju infrastrukture objekata u okviru pravde i kazneno-popravnog sektora” u okviru IPA 2018 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

20.05.2019.

Poziv za javnu licitaciju - Jun 2019.

Na osnovu člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje JAVNU LICITACIJU. Javna licitacija održaće se u utorak 04.06.2019. godine u prostorijama AD »Plantaže« Ćemovsko polje bb.-Podgorica , sa početkom u 12,00 časova.

10.12.2018.

Poziv za javnu licitaciju - Decembar 2018.

Javna licitacija održaće se u petak 21.12.2018. godine u prostorijama AD »Plantaže« Ćemovsko polje bb.-Podgorica, sa početkom u 12,00 časova.

10.10.2017.

Javna licitacija 10/2017

Licitacija ce se odrzati 25.10.2017.u prostorijama AD Plantaže u Podgorici.

28.12.2016.

Spisak prodate robe na III licitaciji odrzanoj 27.12.2016.godine

Spisak prodate robe na III licitaciji odrzanoj 27.12.2016.godine