Мања слова Већа слова РСС1. Водич за слободан приступ информацијама

Водиц за приступ информацијама у посједу Управе царина.доцx

2. Јавни регистри и јавне евиденције

Управа царина води евиденције података потребне за рад царинске службе прописане чланом 102 Закона о царинској служби, и то:

1) евиденцију царинских декларација и царинских пријава;
2) евиденцију издатих царинских обавезујућих информација;
3) евиденцију о утврђеним прекршајима царинских и других прописа из надлежности царинске службе;
4) евиденцију о царинским контролама;
5) евиденцију поднијетих обезбјеђења;
6) евиденцију привремено одузете робе;
7) евиденцију робе под царинским надзором;
8) евиденцију о обрачуну, наплати и принудној наплати царинског дуга;
9) кадровске евиденције;
10) евиденцију издатих лиценци и одобрења за обављање послова заступања;
11) евиденцију о оружју и коришћењу оружја;
12) базе података које се воде за потребе анализе ризика;
13) друге евиденције у складу са законом.


Списак привредних друштава и предузетника која имају одобрење
Списак физичких лица која имају лиценцу
Списак службених возила Управе царина.пдф

3. Програм и планови рада

ГОДИШЊИ ПЛАН 2014-1.пдф

ГОДИШЊИ ПЛАН 2015-1.пдф

ГОДИСЊИ ПЛАН 2016.пдф

ГОДИШЊИ ПЛАН 2017.пдф

ГОДИШЊИ ПЛАН 2018.пдф

Годисњи план Управе царина за 2019.пдф

ГОДИСЊИ ПЛАН ЗА 2020 Г.пдф

 

4. Извјештаји и друга документа о раду

Годисњи извјестај 2014.пдф

Годисњи извјестај 2015.пдф

Годишњи извјештај 2016.пдф

Годишњи извјештај 2017.пдф

Извјештај о раду Управе царина за 2018 годину.пдф

Извјештај о раду Управе царина за 2019.годину.пдф

годисњи извјестај 2020.доцx

5. Нацрти, предлоги и коначни текстови стратешких докумената и планова и програма за њихово спровођење

Пословна стратегијеа 2019-2021_.пдф

6. Нацрти и предлози закона и других прописа, као и мишљења експерата на те прописе


7. Појединачни акти и уговори о располагању финансијским средствима из јавних прихода и државном имовином

8. Списак државних службеника и намјештеника са њиховим службеничким и намјештеничким звањима

СПИСАК СЛУЖБЕНИКА Управа царина.доц

9. Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада и других примања и накнада

Платне листе, јун 2016.зип

Платне листе, мај 2017.зип

Платна листа 9-2018.ПДФ


10. Рјешења и други појединачни акти који су од значаја за права, обавезе и интересе трећих лица


11. Информација којој је по захтјеву приступ одобрен

2016.зип

2017.зип

2018.зип