Manja slova Veća slova RSS
>

Uprava carina počela sa primjenom sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama

Uprava carina počela sa primjenom sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama
Datum objave: 15.02.2021 12:49 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


Uprava carina je počela sa primjenom sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama koji omogućava akciznim obveznicima automatizovanu komunikaciju sa Upravom carina u dijelu izdavanja akciznih markica za obilježavanje akciznih proizvoda, na način kako je to propisano Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.

Akcizne markice za obilježavanje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića koje se izdaju putem navedenog, sistema, pored novog izgleda, sadrže i bezbjedonosni QR kod, te niz digitalnih i drugih sigurnosnih elemenata. Ovim rješenjem su uvažene odredbe Odluke Evropske komisije o tehničkim standardima za bezbjedonosne karakteristike za duvanske proizvode, br.C(2017) 8435, za sprovođenje Direktive Evropskog parlamenta br.2014/40, kao i odredbe Zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima („Sl.list CG“ – međunarodni ugovori, br.5/2017) u vezi sa Okvirnom Konvencijom Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana (FCTC).

ucNovom tehnologijom štampanja akciznih markica unaprijediće se efikasnost carinske službe u suzbijanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, što je i preporuka Evropske Komisije data u godišnjim izvještajima o napretku u pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje akciznih markica, njegovo odobravanje i izdavanje akciznih markica vrši se putem web aplikacija za akcizne obveznike i carinske službenike, putem kojih će, na jednostavan i efikasan način, biti omogućena kontrola upotrebe akciznih markica za konkretan akcizni proizvod za koji su i izdate.

uc


Za potrebe pristupa sistemu, identifikacija akciznog obveznika vrši se putem digitalnog sertifikata izdatim od strane ovlašćenog sertifikacionog tijela kao i autorizacijom od strane Uprave carina da je akcizni obveznik registrovan u akciznom sistemu.

Posebnost sistema ogleda se i u razvoju aplikacije za pametne telefone putem koje se pristup informacionom sistemu može vršiti sa udaljene lokacije. Ova aplikacija koja je prvenstveno namijenjena građanima, ali i carinskim službenicima, omogućava skeniranje QR koda od strane građana u cilju pribavljanja informacija o akciznom proizvodu, te upućivanje te informacije Upravi carina.

uc


Sistem za elektronsko upravljanje akciznim markicama infrastrukturno je povezan na nacionalnu aplikaciju za akcize, koju je Uprava carina razvila paralelno, u kojoj se nalaze odgovarajuće baze podataka o akciznim obveznicima i akciznim proizvodima. Ovom aplikacijom će, pored navedenih funkcionalnosti, biti omogućeno i elektronsko praćenje kretanja akciznih proizvoda u režimu odloženog plaćanja akcize, upotrebom elektronskog akciznog dokumenta, kao bitne pretpostavke za buduće povezivanje sa EU akciznim sistemom (EMCS.

Razvoj sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama rezultat je otvorenog postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci zaključenim izmedju Uprave carina i kompanije “LEONHARD KURZ Stiftung & Co.KG”, sa sjedištem u Njemačkoj, dok je razvoj nacionalne aplikacije za akcize rezultat Projekta “Podrška Upravi carina u oblasti akciza” finansiran iz EUIF.

Detaljna uputstva za korišćenje oba sistema nalaze se na linku e-carina, na web sajtu Uprave carina www.upravacarina.gov.me