Мања слова Већа слова РСС
>

Управа царина почела са примјеном система за електронско управљање акцизним маркицама

Управа царина почела са примјеном система за електронско управљање акцизним маркицама
Датум објаве: 15.02.2021 12:49 | Аутор: УЦ

Испис Штампај страницу


Управа царина је почела са примјеном система за електронско управљање акцизним маркицама који омогућава акцизним обвезницима аутоматизовану комуникацију са Управом царина у дијелу издавања акцизних маркица за обиљежавање акцизних производа, на начин како је то прописано Уредбом о обиљежавању дуванских производа и алкохолних пића акцизним маркицама.

Акцизне маркице за обиљежавање дуванских производа и алкохолних пића које се издају путем наведеног, система, поред новог изгледа, садрже и безбједоносни QР код, те низ дигиталних и других сигурносних елемената. Овим рјешењем су уважене одредбе Одлуке Европске комисије о техничким стандардима за безбједоносне карактеристике за дуванске производе, бр.Ц(2017) 8435, за спровођење Директиве Европског парламента бр.2014/40, као и одредбе Закона о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима („Сл.лист ЦГ“ – међународни уговори, бр.5/2017) у вези са Оквирном Конвенцијом Свјетске здравствене организације о контроли дувана (ФЦТЦ).

уцНовом технологијом штампања акцизних маркица унаприједиће се ефикасност царинске службе у сузбијању незаконите трговине дуванским производима, што је и препорука Европске Комисије дата у годишњим извјештајима о напретку у приступању Црне Горе Европској унији.

Подношење захтјева за издавање акцизних маркица, његово одобравање и издавање акцизних маркица врши се путем wеб апликација за акцизне обвезнике и царинске службенике, путем којих ће, на једноставан и ефикасан начин, бити омогућена контрола употребе акцизних маркица за конкретан акцизни производ за који су и издате.

уц


За потребе приступа систему, идентификација акцизног обвезника врши се путем дигиталног сертификата издатим од стране овлашћеног сертификационог тијела као и ауторизацијом од стране Управе царина да је акцизни обвезник регистрован у акцизном систему.

Посебност система огледа се и у развоју апликације за паметне телефоне путем које се приступ информационом систему може вршити са удаљене локације. Ова апликација која је првенствено намијењена грађанима, али и царинским службеницима, омогућава скенирање QР кода од стране грађана у циљу прибављања информација о акцизном производу, те упућивање те информације Управи царина.

уц


Систем за електронско управљање акцизним маркицама инфраструктурно је повезан на националну апликацију за акцизе, коју је Управа царина развила паралелно, у којој се налазе одговарајуће базе података о акцизним обвезницима и акцизним производима. Овом апликацијом ће, поред наведених функционалности, бити омогућено и електронско праћење кретања акцизних производа у режиму одложеног плаћања акцизе, употребом електронског акцизног документа, као битне претпоставке за будуће повезивање са ЕУ акцизним системом (ЕМЦС.

Развој система за електронско управљање акцизним маркицама резултат је отвореног поступка јавне набавке и реализације уговора о јавној набавци закљученим измедју Управе царина и компаније “ЛЕОНХАРД КУРЗ Стифтунг & Цо.КГ”, са сједиштем у Њемачкој, док је развој националне апликације за акцизе резултат Пројекта “Подршка Управи царина у области акциза” финансиран из ЕУИФ.

Детаљна упутства за коришћење оба система налазе се на линку е-царина, на wеб сајту Управе царина www.управацарина.гов.ме