Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize

Datum objave: 09.02.2021 14:07 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama objavljenim 28. jula 2020.godine, u Službenom listu Crne Gore broj 76, propisano je da akcizni obveznici, počev od 1. januara 2021. godine, prijavu za upis u registar akciznih obveznika, obračun akcize i obračun razlike akcize sa pratećom specifikacijom, izvještaje i druga dokumenta koja podnose u skladu sa ovim zakonom, dostavljaju putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost.

Za rad u novoj aplikaciji potrebno je da imate kvalifikovani digitalni sertifikat. Radi se o identičnom sertifikatu kakav vaša preduzeća koriste u radu sa Poreskom upravom Crne Gore.

Sve informacije potrebne za nabavku digitalnog sertifikata možete naći na linku: https://www.ecarina.me/akciza-blog/saopstenje-digitalni-sertifikat

Nakon pribavljanja digitalnog sertifikata, na linku: https://www.ecarina.me/akciza/prijava-digitalnog-sertifikata
možete naći detaljno uputstvo o slanju serijskog broja sertifikata Upravi carina.

Nakon prijave sertifikata kod Uprave caina, aplikaciji možete pristupiti na sledećem linku: https://www.ecarina.me/akciza.

U zavisnosti od toga na koju vrstu akciznog proizvoda ste registrovani, na linku: https://www.ecarina.me/akciza/korisnicka-uputstva možete naći (u pisanom i video formatu) sva korisnička uputstva za rad u novoj aplikaciji.

Ukoliko u radu u novoj aplikaciji budete imali tehničkih problema, možete se obratiti na kontakt tel. 020/442-050, a za sve informacije o načinu podnošenja mjesečnih prijava možete kontaktirati Ispostavu za akcize i posebne poreze na tel. 020/441-845.