Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење: Ефикасно праћење и наплата царинских потраживања

Саопштење: Ефикасно праћење и наплата царинских потраживања
Датум објаве: 21.10.2019 07:31 | Аутор: УЦ

Испис Штампај страницу


Управа царина обезбјеђује ефикасно праћење и наплату царинских потраживања, чиме се у континуитету остварује добар тренд наплате прихода.

Управа царина је у периоду јануар – септембар 2019. године наплатила 613.900.324,14€ чиме је остварен раст прихода од 37,97 мил. € или 6,59% више у односу на исти период прошле године. Извршен је повраћај средстава у износу од 8.200.628,67€, и тиме остварена нето наплата од 605.699.695,47€ што је за 3,35% више у односу на план прихода.

Према структури наплаћених прихода, наплата ПДВ-а при увозу у износи 404.756.765,49€, што је више за 24,54 мил € или 6,45%. По основу акцизе наплаћено је 185.777.377,95€, чиме је остварен раст прихода од 11,88 мил € или 6,83% више него у претходној години. Посматрано по структури по акцизним производима све категорије су забиљежиле раст. Највеће позитивно одступање забиљежено је код наплате акциза на дуван и дуванске производе и то 4,89 мил.€ или 15,6%, што је резултат редефинисане акцизне политике и посљеднично томе опоравка тржишта дувана. У односу на план прихода, укупна наплата акциза је већа за 2,85 мил.€ или 1,61%. Остварена наплата по основу царине износила је 21.620.173,02€, што је више за 1,48 мил €, или 7,38%, док је наплата пореза на кафу износила 1.680.458,49€, а остали приходи износили су 65.549,19€.
У септембру 2019.године, премашена је остварена наплата из претходне године као и план наплате прихода по свим врстама прихода. Укупно остварена наплата износила је 76.905.454,74€ чиме је остварен раст прихода од 6,13 мил.€ односно 8,66% више у односу на септембар 2018.године.

Модернизацијом и дигитализацијом процеса и царинских процедура, Управа царина последњих година остварује континуирани раст наплате прихода и нема ненаплаћених царинских потраживања. Ефикаснијем спровођењу мјера наплате царинског дуга, допринијело је утврђивање обавезујућих процедура којима се дефинише поступак наплате царинских потраживања као и редовно спровођење контрола, што за резултат има благовремено плаћање царинског дуга од стране царинских обвезника. Употребом Електронског сервиса за привреду, сви учесници у царинском поступку имају могућност да на брз и једноставан начин, у реалном времену прате потраживања, уплате и рокове за плаћање царинског дуга. На овај начин остварује се ефикасно праћење и наплата царинских потраживања.