Мања слова Већа слова РСС
>

Обавјештајни рад

Датум објаве: 27.12.2005 15:33 | Аутор: Заштита друштва

Испис Штампај страницу


Оснивање Одсјека за обавјештајни рад има за циљ развој обавјештајних капацитета а ради прикупљана, поређења, приступа, анализе и прослеђује све податке релевантне за откривање царинских прекршаја и кријумчарења. Одсјек за обавјештајни рад се састоји од Руководиоца Одсјека, Аналитичара, Локалних обавјештајних цариника (ЛОЦ) и Оперативног центра. ЛОЦ су распоређени по регионима и у областима највећег ризика. Тренутни послови на које је усредсређена највећа пажња овог Одсјека су: увођење система за управљање ризиком, увођење система за међународну размјену података, увођење система за прикупљање и анализу обавјештајних информација и даље унапређење Отворене линије:

Увођење система за управљање ризиком
Увођење система за управљање ризиком ће омогућити бољу контролу цјелокоупног пословања, бољу селективност и скратити вријеме задржавања. Увођење овог система представља главни приоритет Одсјека за обавјештајни рад.

При дефинисању реформске стратегије УЦЦГ, постало је јасно да је УЦЦГ спроводила превелики број контрола са ограниченом ефективношћу. Ово су касније потврдили и један број показатеља пословања прикупљени на пилот локацијама током претходне године, који указују на висок ниво прегледа са са стопом откривања испод једног процента. Да би се позабавила овим питањем Црна гора је увела законе који омогућавају селективне прегледе у складу са новим Царинским законом.

Увођење управљања ризиком(селективности и праћења) има за циљ пружање подршке УЦЦГ у усмјеравању њених напора на неусаглашене и испоруке и возила високог ризика и истовремено нуђење убрзане обраде свих осталих возила/царињења. Подаци о нелегалној 'сивој' економији упућују да се огромне количине нелегално и преваром увезене робе може наћи на тржишту која крши трговинске,царинске, здравствене, транспортне и друге прописе.

Увођење селективности и праћења ослања се на стварање основног мултидисциплинарног тима који се састоји од: Тима за управљање ризиком (РМТ) за селективност и Тима за праћење(ТТ) за безбједност уз подршку ИТ Сектора УЦЦГ.

Модерни царински поступци су засновани на претпоставци да по правилу, и уколико не постоји јасна сумња о превари, већина увозника су у сагласности са правилима и прописима. Трговинске потврде/верификације, провјере и ревизије које се спроводе послије пуштања увезене робе у слободан промет, као и провјере засноване на ризику или случајне/насумичне провјере, допуњују растерећене директне прегледе. Оне су се показале ефективнијим , и такође смањују могућности тајне споразуме између увозника и цариника. Исти принципи примјењују се на провјере изведене на граници и трговинског и туристичког саобраћаја, Међутим треба правити разлику између:
Селективног прегледа декларација, који више представља провјеру усаглашености базирану на анализу пријављених података, и
Праћење, које представља одабир за детаљну провјеру лица или возила, засновану на спољашњим критеријумима; праћење, које се обично дешава када је пређена граница или током провјера на унутрашњим копненим пунктовима, је у суштини безбједоносна дјелатност.

Мада постоје подударности између ова два система (на примјер, увозник или испорука који су одређени као сумњиви биће унесени у базу података за селективност), треба да остану различити и дјелују одвојено. Разлози су (и) повјерљивост, (ии) разлике у оперативним подацима ( трговински или појединачни подаци се не прикупљају , обрађују, заштићују или усмјеравају на исти начин), (иии) поузданост база података, и (ив) оперативни аспекти. База података за селективност описује логику зашто се указује на потенцијални ризик, када се ризиком може управљати током процеса царињења. С друге стране, база података за праћење пружа могућност граничном службенику да у реалном времену одабере лице и возило које је претходно назначено као могући шверцер или криминалац.

РМТ (Тим за управљање ризиком) треба да дефинише профиле ризика, користећи значајан професионални унос података од стране царинских службеника и повратне информације из информативног система. Информативни систем ће ће помоћи одабир декларација, и обезбједити битан механизам за прикупљање, потврђивање и ширење профила ризика.

ТТ (Тим за праћење) треба да среди податке о преварама с циљем одређивања сумњивих лица, возила и летилица у посебну базу података.

Најбољи приступ је према томе да се одвоје ова два и дефинише механизам размјене података када се информације у ове двије базе података подударају или допуњују другу.
Овај пројекат је у завршној фази и очекује се његова имплементација у фебруару 2007.год.
Увођење система за међународну размјену података

Међународна размјена података је изузетно битна за рад Одсјека за обавјештајни рад. Ова размјена је изузетно битна како за систем за анализу ризика, тако и за предузимање конкретних корака по овим информацијама. Планирани су следећи пројекти и рокови за увођење:

Увођење система за међународну размјену података
01. јануар 2007.
Увођење система СЕМС за међународну размјену података 01. март 2006.
Потписивање споразума и успостављање система за размјену информација на граници са сусједним земљама 01. јануар 2007.
Увођење система за прикупљање и анализу обавјештајних информација

Системи за прикупљање и анализу обавјештајних информација ће омогућити квалитетну обраду
информација и помоћи у анализи ризика. Планирани су следећи пројекти и рокови за увођење:
Увођење система МАПС за прикупљање информација од ферy компанија 01. фебруар 2006.
Централизовање података из пројекта Празни камиони 15. јануар 2006.
Отворена линија

Отворена линија има број 0800 81 333 и смјештена је у Одсјеку за обавјештајни рад и ради од 07 до 23 часа.
Увођењем Отворене линије Управа царина и на овај начин исказује отвореност и транспарентност у намјери да омогући грађанима да анонимно, псеудонимно или на други начин телефонски путем саопште податке о евентуалним неправилностима који су од значаја за царинску службу. Подаци ће бити одговорно и пажљиво анализирани и провјеравани у надлежним организационим јединицама царинске службе, зависно од природе података. Уколико резултати провјера не указују на неправилности, подаци и провјере ће се архивирати. Уколико подаци указују на неправилности из домена надлежности других државних органа у Црној Гори или у иностранству, подаци ће им у прописаној форми бити достављени.
Управа царина ће бити у прилици да коришћењем Отворене линије квалитетније заштити царинско подручје и истовремено допринесе јачању кредибилности службе.