Manja slova Veća slova RSSCarinske informacije

22.11.2004.

PDV Sistem

PDV SISTEM U CRNOJ GORI

21.10.2004.

AKCIZNI SISTEM U CRNOJ GORI

AKCIZNI SISTEM U CRNOJ GORI


Zakon o akcizama stupio je na snagu 01.04.2002.god. Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja akcize za proizvode utvrđene ovim zakonom, a koji se na teritoriji Republike Crne Gore stavljaju u slobodan promet.Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene na području Republike Crne Gore i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru.
Ovaj Zakon propisuje tri tipa akciznih proizvoda:
1. alkohol i alkoholna pića
2. duvanski proizvodi
3. mineralna ulja i njihovi derivatii supstituti.

22.09.2004.

Carinska vrijednost

ZAKONSKI OSNOV ZA UTVRDJIVANJE CARINSKE VRIJEDNOSTI


Utvrdjivanje carinske vrijednosti propisano je odredbama Carinskog zakona ( Sl. list RCG br. 7/2002) čl. 29 do čl.45. , kao osnovnim aktom i Uredbom za sprovodjenje Carinskog zakona (Sl. list RCG br. 15/2003) čl.68 do čl. 98. kao pratećim propisom. Principi utvrdjivanja carinske vrijednosti za robu koja se uvozi utvrdjeni su u skladu sa odredbama GATT-a iz 1994 god. i Sporazuma o implementaciji čl. VII Opšteg sporazuma o tarifi i trgovini takodje iz 1994 god.

22.09.2004.

Carinska tarifa

HARMONIZOVANI SISTEM I CARINSKA TARIFA
OSNOVNA PRAVILA ZA PRIMJENJIVANJE CARINSKE TARIFE
CARINSKI DUG, OBRAČUNI NAPLATA
ZABRANE I OGRANIČENJA
CRNOGORSKI PROPISI O TARIFI

25.08.2004.

Istorijat carinske službe

Istorijat carinske službe


Počeci carinjenja u Crnoj Gori datiraju od 18 oktobra 1798. godine, kada je Petar I Petrović Njegoš Zakonikom o Opštim Crnogorskim i Brdskim ozakonio carinu na ribu i ruj. Uvažavajući prvo zakonsko ustrojstvo carine kod nas taj datum je utvrđen kao Dan Carinske službe Crne Gore.

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7