Manja slova Veća slova RSSCarinske informacije

04.02.2009.

Spisak CI koje su ovlašćene da postupaju sa karnetima ATA

Ovdje možete pogledati spisak CI koje su ovlašćene da postupaju sa karnetima ATA.

04.02.2009.

Spisak CI koje su ovlašćene da postupaju sa karnetima TIR

Ovdje možete pogledati spisak CI koje su ovlašćene da postupaju sa karnetima TIR.

30.01.2009.

Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da se njome povrjeđuju prava intelektualne svojine

Ovom uredbom propisuju se uslovi za primjenu mjera na robu koja je predmet carinskog postupka za koju postoji osnovana sumnja da se njome povrjeđuje pravo intelektualne svojine, kao i način primjene tih mjera.

30.01.2009.

Carinske mjere za zaštitu prava intelektualne svojine

Trgovina krivotvorenom i piratskom robom i ostalom robom kojom se povređuju prava intelektualne svojine značajno šteti državnom budžetu, nanosi štetu nosiocima prava intelektualne svojine, proizvođačima, trgovcima, dovodi pravne subjekte koji legalno posluju u neravnopravan položaj, utiče na smanjenje stranih investicija, a u pojedinim slučajevima predstavlja prijetnju po zdravlje i sigurnost potrošača. Uloga carinskog organa je da spriječi unošenje takve robe na teritoriju Crne Gore.

24.06.2008.

PRAKTIKUM

Na sledećem linku možete preuzeti

PRAKTIKUM

O PRAVILIMA O PORIJEKLU ROBE U VEZI SA PREFERENCIJALNOM TRGOVINOM U OKVIRU

 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI (CEFTA 2006).............................ANEKS I
 SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I REPUBLIKE CRNE GORE.............................ANEKS II27.12.2005.

Međunarodne konvencije i sporazumi

U okviru multilateralnih aktivnosti centralno mesto zauzima saradnja sa Svetskom carinskom organizacijom, kao i učećše u radu njenih stalnih komiteta i podkomiteta. Uprava carina je angažovana i na praćenju sprovođenja konvencija koje su donete pod okriljem SCO. Jugoslavija je potpisinica Konvencije o stvaranju Saveta za carinsku saradnju (što je zvanični naziv Svetske carinske organizacije) još od 1960. godine, a posle perioda izolacije ponovo je pristupila2001. godine, kao novi član. Uprava carina je kod Ministarstva finansija pokrenla inicijativu za samostalan priistup Svetskoj Carinskoj Organizaciji.Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 02.juna 2005.godine, prihvatila je inicijativu Ministarstva finansija za odvojeno članstvo Republike Crne Gore u Svjetskoj carinskoj organizaciji i uputila pismo Savjetu ministara. Savjet ministara je, na 79. sjednici održanoj 8

29.11.2004.

Porijeklo robe

Ovdje možete pogledati
*PRAVILA O PORIJEKLU
*NEPREFERENCIJALNO PORIJEKLO
*PREFERENCIJALNO PORIJEKLO
-opšta šema preferencijala
*CRNOGORSKI PROPISI O PORIJEKLU

29.11.2004.

KONTAKT SA SLUŽBOM ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Služba za suzbijanje krijumčarenja organizuje akcije i učestvuje u njihovom izvođenju, u cilju suzbijanja i otkrivanja krijumčarenja robe, prati i analizira pojavne oblike nedozvoljenog unošenja i iznošenja domaćih i stranih sredstava plaćanja i drugih vidova uvoza, izvoza i tranzita robe od strane pravnih i fizičkih lica i vrši druge poslove iz svoje nadležnosti.
Kontakt sa službom za suzbijanje krijumčarenja se može ostvariti telefonom, preko centrale Uprave carina, a u skorije vrijeme, po uspostavljanju otvorene linije i otvaranja e-maila, preko tih oblika komunikacije.
Svrha uspostavljanja kontakta je prijava građana svih sumnjivih radnji, na osnovu uputstva za posjetioce, kako da te sumnjive radnje uoče.