Manja slova Veća slova RSSCarinske informacije

06.07.2016.

Obavještenje: Primjena Regionalne konvencije o Pan-Euro- Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe između Evropske Unije, Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije i Kosova

U Službenom listu Evropske Unije serije C broj 244 od 05.07.2016.g., objavljeno je Obavještenje o datumima primjene dijagonalne kumulacije porijekla između ugovornih strana Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe, zajedno sa Matricom dijagonalne kumulacije. U Matricu je, pored ranije objavljenih datuma, unijet i 01.04.2016.godine kao datum početka primjene Priloga I PEM Konvencije i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske Unije i Kosova.

21.03.2016.

Podsjećanje na uslove za ostvarivanje prava na preferencijalni status robe koja se uvozi

Poznato je da je podatak o porijeklu robe potreban radi dobijanja povlašćenog (preferencijalnog) statusa prilikom carinjenja robe, a ostvaruje se samo u međunarodnoj razmjeni sa zemljama sa kojima Crna Gora ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini. Da bi se utvrdio iznos carine i dažbina jednakog dejstva, kao i da bi se primijenile mjere komercijalne (trgovinske) politike na neki proizvod, pored tarifnog svrstavanja, nužno je utvrditi njegovo porijeklo.

09.03.2016.

UPOZORENJE NA ODGOVORNOST/ OBAVEZU PRIJAVLJIVANJA ISTINITE I TAČNE TRANSAKCIJSKE VRIJEDNOSTI - VAŽNO!!!

Zbog činjenice da se carinska služba već duži vremenski period suočava sa problemom uvoza robe široke potrošnje iz Turske i Kine i upotrebljavanih motornih vozila iz zemalja Evropske unije, čija se cijena prijavljuje ispod prave vrijednosti, Uprava carina upozorava na odgovornost odnosno obavezu uvoznika da prijavi tačnu i istinitu vrijednost robe koju uvozi

09.02.2016.

Carinski rječnik

04.01.2016.

Ukidanje zajedničke šifre iz šifarnika države za EU

Obavještavamo vas da se u Carinskom Informacionom Sistemu od dana 05.01.2016.godine ukida šifra...

18.12.2015.

Javni poziv za upis u Registar akciznih obveznika Uprave carina

Zbog ustanovljavanja registra akciznih obveznika, Uprava carina poziva sve akcizne obveznike* koji obavljaju akciznu djelatnost na teritoriji Crne Gore, da izvrše upis u Registar akciznih obveznika kod Uprave carina ili brisanje iz postojećeg Registra akciznih obveznika preuzetog od Poreske uprave.

02.12.2015.

Obavjestenje privrednicima - korisnicima bankarskih garancija

Kako se bliži kraj godine, skrećemo pažnju privrednicima -korisnicima instrumenata obezbijeđenja, kojima rok važenja ističe do kraja godine, a imaju namjeru da iste produže, potrebno je da Odsjeku za naplatu prihoda, prilože svu neophodnu dokumentaciju najkasnije do 10. decembra tekuće godine

06.11.2015.

Obavjestenje: Instrukcija o načinu preusmjeravanja/prenosa sredstava

U prilogu se nalazi instrukcija o načinu preusmjeravanja/prenosa sredstava ostvarenih po osnovu povraćaja dijela ili cijelog iznosa plaćene akcize, za plaćanje drugih poreskih obaveza.

21.07.2015.

Smanjenje dokumenata u carinskim postupcima (centralna evidencije licenci i odobrenja za zastupanje i rubrika R54)

U saradnji Uprave carina i Svjetske Banke prepoznata je procedura čijim će se unapređenjem povećati efikasnost u sprovođenju carinskog postupka, tj. smanjenjem broja dokumenata koji se prilažu uz carinsku deklaraciju.