Мања слова Већа слова РССЦаринске информације

29.11.2004.

Поријекло робе

Овдје можете погледати
*ПРАВИЛА О ПОРИЈЕКЛУ
*НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОРИЈЕКЛО
*ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОРИЈЕКЛО
-општа шема преференцијала
*ЦРНОГОРСКИ ПРОПИСИ О ПОРИЈЕКЛУ

29.11.2004.

КОНТАКТ СА СЛУЖБОМ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРИЈУМЧАРЕЊА

Служба за сузбијање кријумчарења организује акције и учествује у њиховом извођењу, у циљу сузбијања и откривања кријумчарења робе, прати и анализира појавне облике недозвољеног уношења и изношења домаћих и страних средстава плаћања и других видова увоза, извоза и транзита робе од стране правних и физичких лица и врши друге послове из своје надлежности.
Контакт са службом за сузбијање кријумчарења се може остварити телефоном, преко централе Управе царина, а у скорије вријеме, по успостављању отворене линије и отварања е-маила, преко тих облика комуникације.
Сврха успостављања контакта је пријава грађана свих сумњивих радњи, на основу упутства за посјетиоце, како да те сумњиве радње уоче.

22.11.2004.

ПДВ Систем

ПДВ СИСТЕМ У ЦРНОЈ ГОРИ

21.10.2004.

АКЦИЗНИ СИСТЕМ У ЦРНОЈ ГОРИ

АКЦИЗНИ СИСТЕМ У ЦРНОЈ ГОРИ
Закон о акцизама ступио је на снагу 01.04.2002.год. Овим законом се уређује систем и уводи обавеза плаћања акцизе за производе утврђене овим законом, а који се на територији Републике Црне Горе стављају у слободан промет.Акциза се плаћа на акцизне производе произведене на подручју Републике Црне Горе и акцизне производе који се увозе у Црну Гору.
Овај Закон прописује три типа акцизних производа:
1. алкохол и алкохолна пића
2. дувански производи
3. минерална уља и њихови дериватии супститути.

22.09.2004.

Царинска вриједност

ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА УТВРДЈИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Утврдјивање царинске вриједности прописано је одредбама Царинског закона ( Сл. лист РЦГ бр. 7/2002) чл. 29 до чл.45. , као основним актом и Уредбом за спроводјење Царинског закона (Сл. лист РЦГ бр. 15/2003) чл.68 до чл. 98. као пратећим прописом. Принципи утврдјивања царинске вриједности за робу која се увози утврдјени су у складу са одредбама ГАТТ-а из 1994 год. и Споразума о имплементацији чл. ВИИ Општег споразума о тарифи и трговини такодје из 1994 год.

22.09.2004.

Царинска тарифа

ХАРМОНИЗОВАНИ СИСТЕМ И ЦАРИНСКА ТАРИФА
ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА ПРИМЈЕЊИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ
ЦАРИНСКИ ДУГ, ОБРАЧУНИ НАПЛАТА
ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА
ЦРНОГОРСКИ ПРОПИСИ О ТАРИФИ

25.08.2004.

Историјат царинске службе

Историјат царинске службе
Почеци царињења у Црној Гори датирају од 18 октобра 1798. године, када је Петар И Петровић Његош Закоником о Општим Црногорским и Брдским озаконио царину на рибу и руј. Уважавајући прво законско устројство царине код нас тај датум је утврђен као Дан Царинске службе Црне Горе.