Мања слова Већа слова РССЦаринске информације

12.04.2012.

Измјена шифре акцизе за "Газирану воду са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију"

По захтјеву Министарства Финансија, Управа царина је имплементирала два еко кода за нове приходе по основу Акциза на кафу И Акциза на газирану воду са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију.

04.06.2009.

Практикум за утврђивање царинске вриједности

Овим Практикумом се у појединостима дефинише начин утврђивања царинске вриједности у складу са Споразумом СТО о примјени члана ВИИ Општег споразума о царини и тарифама (ГАТТ) који је обухваћен важећим националним законским прописима (Члан 29 - 45 Царинског закона и Члан 68 - 98 Уредбе за спроводјење Царинског закона).

04.02.2009.

Списак ЦИ које су овлашћене да поступају са карнетима АТА

Овдје можете погледати списак ЦИ које су овлашћене да поступају са карнетима АТА.

04.02.2009.

Списак ЦИ које су овлашћене да поступају са карнетима ТИР

Овдје можете погледати списак ЦИ које су овлашћене да поступају са карнетима ТИР.

30.01.2009.

Уредба о поступању царинског органа са робом за коју постоји основана сумња да се њоме поврјеђују права интелектуалне својине

Овом уредбом прописују се услови за примјену мјера на робу која је предмет царинског поступка за коју постоји основана сумња да се њоме поврјеђује право интелектуалне својине, као и начин примјене тих мјера.

30.01.2009.

Царинске мјере за заштиту права интелектуалне својине

Трговина кривотвореном и пиратском робом и осталом робом којом се повређују права интелектуалне својине значајно штети државном буџету, наноси штету носиоцима права интелектуалне својине, произвођачима, трговцима, доводи правне субјекте који легално послују у неравноправан положај, утиче на смањење страних инвестиција, а у појединим случајевима представља пријетњу по здравље и сигурност потрошача. Улога царинског органа је да спријечи уношење такве робе на територију Црне Горе.

24.06.2008.

ПРАКТИКУМ

На следећем линку можете преузети
ПРАКТИКУМ

О ПРАВИЛИМА О ПОРИЈЕКЛУ РОБЕ У ВЕЗИ СА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОМ ТРГОВИНОМ У ОКВИРУ

 СПОРАЗУМА О ИЗМЈЕНИ И ПРИСТУПАЊУ ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКОМ СПОРАЗУМУ О СЛОБОДНОЈ ТРГОВИНИ (ЦЕФТА 2006).............................АНЕКС И
 СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЊИХОВИХ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА И РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ.............................АНЕКС ИИ

27.12.2005.

Међународне конвенције и споразуми

У оквиру мултилатералних активности централно место заузима сарадња са Светском царинском организацијом, као и учећше у раду њених сталних комитета и подкомитета. Управа царина је ангажована и на праћењу спровођења конвенција које су донете под окриљем СЦО. Југославија је потписиница Конвенције о стварању Савета за царинску сарадњу (што је званични назив Светске царинске организације) још од 1960. године, а после периода изолације поново је приступила2001. године, као нови члан. Управа царина је код Министарства финансија покренла иницијативу за самосталан прииступ Светској Царинској Организацији.Влада Републике Црне Горе, на сједници од 02.јуна 2005.године, прихватила је иницијативу Министарства финансија за одвојено чланство Републике Црне Горе у Свјетској царинској организацији и упутила писмо Савјету министара. Савјет министара је, на 79. сједници одржаној 8