Мања слова Већа слова РССЦаринске информације

02.08.2013.

Електронски сервис за привреду

Управа царина је извршила надоградњу постојећег електронског сервиса за привреду - Апликација гаранција, којом је од 01.11.2008. године омогућила царинским обвезницима електронски увид у стање банкарских гаранција и њихових оптерећења.

25.07.2013.

Обавјештење ЦБЦГ о новим курсевима валута

Управа царина врши усклађивање курсне листе у облику који објављује Централна Банка Црне Горе (ЦБЦГ), сходно тој информацији обавјештавамо вас о начина попуњавања рубрике Р23 (Курс валуте) у јединственој царинској исправи(ЈЦИ), имплементацији исте у Царинском Информационом ситему(ЦИС), као и о допуни Шифарника валута за потребе рубрике Р22 подјела 1 (Валута).

26.02.2013.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЦАРИНСКИМ МЈЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Трговина кривотвореном, пиратском робом и осталом робом којом се поврјеђују права интелектуалне својине значајно штети државним буџетима, носиоцима права интелектуалне својине, произвођачима, трговцима, доводи правне субјекте који легално послују у неравноправан положај, утиче на смањење страних инвестиција, а у појединим случајевима представља озбиљну пријетњу по здравље и сигурност потрошача.

10.01.2013.

Обавјештење о подизању нивоа контрола за правилно попуњавање јединица мјере

Законом о Царинској тарифи (Сл. Бр. 28/2012) усаглашене су јединице мјере са Комбинованом неменклатуром Европске Уније. За прописану јединицу мјере тарифом у трећој подјели рубрике Р33 у декларацији уписују се шифре из друге колоне наведене у табели јединица мјере. Потребно је обратити пажњу да рубрика Р41(количина у допунској јединици) мора показивати реалну количину изражену прописаном јединицом мјере из рубрике Р33П3.

27.12.2012.

Обавјештење: Измјена начина попуњавања података у ЈЦИ за потребе правилног обрачуна акцизе у ЦИС-у

Управа царина је извршила усклађивање начина попуњавања Јединствене царинске исправе(ЈЦИ), у циљу правилног обрачуна акцизе у односу на прописану јединицу мјере (ЈМ) Усклађивање утиче на измјену начина попуњавања података у рубрици Р41(количина у допунској јединици), трећој подјели рубрике Р47(стопа дажбине), у односу на прописану ЈМ царинске тарифе у трећој подјели рубрике Р33 ЈЦИ-а. Опширније о овој измјени можете прочитати у дијелу Царинске Информације.

27.12.2012.

Обавјештење: Измјена начина попуњавања података у ЈЦИ за потребе правилног обрачуна акцизе у ЦИС-у

Управа царина је извршила усклађивање начина попуњавања Јединствене царинске исправе(ЈЦИ), у циљу правилног обрачуна акцизе у односу на прописану јединицу мјере (ЈМ) Усклађивање утиче на измјену начина попуњавања података у рубрици Р41(количина у допунској јединици), трећој подјели рубрике Р47(стопа дажбине), у односу на прописану ЈМ царинске тарифе у трећој подјели рубрике Р33 ЈЦИ-а. Опширније о овој измјени можете прочитати у дијелу Царинске Информације.

01.10.2012.

Етички кодекс царинских службеника и намјештеника

Етички кодекс царинских службеника и намјештеника

13.04.2012.

Измјена шифре акцизе за "Газирану воду са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију"

По захтјеву Министарства Финансија, Управа царина је имплементирала два еко кода за нове приходе по основу Акциза на кафу И Акциза на газирану воду са додатком шећера или других средстава за заслађивање или ароматизацију.