Мања слова Већа слова РССЦаринске информације

06.11.2015.

Обавјестење: Инструкција о начину преусмјеравања/преноса средстава

У прилогу се налази инструкција о начину преусмјеравања/преноса средстава остварених по основу повраћаја дијела или цијелог износа плаћене акцизе, за плаћање других пореских обавеза.

21.07.2015.

Смањење докумената у царинским поступцима (централна евиденције лиценци и одобрења за заступање и рубрика Р54)

У сарадњи Управе царина и Свјетске Банке препозната је процедура чијим ће се унапређењем повећати ефикасност у спровођењу царинског поступка, тј. смањењем броја докумената који се прилажу уз царинску декларацију.

20.07.2015.

Примјена одредби Закона о порезу на кафу при увозу у електронској размјени података (ЕРП)

Сходно одребама Закона о порезу на кафу при увозу на ЈЦИ ће за потребе ЕРП-а ће бити омогућена:...

06.08.2014.

Евидентирање царинског посредника

У циљу поједностављења и убрзања процедуре за евидентирање царинског посредовања, обавјештавамо вас да ће се од 07.08.2014. године код царинске испоставе вршити евидентирање царинског посредника, умјесто код Управе царине.

01.08.2014.

Информација у вези попуњавања Рубрике 14 царинске декларације у складу са измјенама Правилника о измјенама и допуни Правилника о облику, садржају, начину подношења и попуњавања царинске декларације и збирне пријаве

У ‘Службеном листу Црне Горе’, број 32/14, објављен је Правилник о измјенама и допуни Правилника о облику, садржају, начину подношења и попуњавања царинске декларације и збирне пријаве, који ће ступити на снагу 07. августа 2014. године. Овим правилником измијењен је начин попуњавања Рубрике 14, у циљу дефинисања лица одговорних за плаћање царинског дуга. Такође, чланом 3 Правилника о измјенама..., додате су нове шифре у Прилогу 5 ''Кодекс шифара за попуњавање ЈЦИ''. Ради избјегавања евентуалних нејасноћа, овим актом се даје инструкција за попуњавање ове рубрике, у складу са измјенама Правилника.

18.03.2014.

УПУТСТВО ЗА ОБРАЧУН АКЦИЗНИХ ДАЖБИНА – март 2014

Ова функционалност омогућава комплетан обрачун акциза на основу задатих параметара (тарифна ознака, земља,...).

30.12.2013.

Царинска тарифа 2014

Царинска тарифа 2014

Управа царина је имплементирала у ТАРИЦГ продукцију Царинску тарифу за 2014. годину.

06.11.2013.

Модернизација електронског пословања – убрзавање царинске процедуре и измијењена евиденције врсте заступања

У циљу даље модернизације службе, у оквиру Пројекта регионалне трговинске логистике , Управа царина Црне Горе и Свјетска банка - ИФЦ (Међународна финансијска сарадња) сарађују и предузимају активности на убрзању стандардних царинских процедура , самим тим, убрзању и поједноставаљењу прекограничног протока роба. У току су активности на додатној аутоматизацији Царинског информационог система (ЦИС) и унапређењу система електронске размјене порука (ЕРП) новим функционалностима, тј. електонским обавјештењима пословној заједници која уцествују у царинским поступцима о статусима и току поступка пред царинским органом.