Мања слова Већа слова РССЦаринске информације

30.10.2019.

Концепт овлашћеног привредног субјекта (АЕО)

Концепт овлашћеног привредног субјекта (АЕО) заснива се на партнерству између царинских органа и привредних субјеката које је увела Свјетска царинска организација (WЦО). Привредни субјекти који испуњавају широки спектар критеријума, на добровољној основи блиско сарађују са царинским органима како би остварили заједнички циљ - сигурност ланца снабдијевања.

30.10.2019.

СТО онлине портал „Олакшан приступ правилима о поријеклу“

Свјетска трговинска организација (СТО) креирала је онлине портал „Олакшан приступ правилима о поријеклу“ преко кога се заинтересоване стране могу информисати о правилима поријекла и документацији неопходној приликом увоза робе у друге државе чланице СТО.

15.10.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Примјена Регионалне конвенције о Пан-Еуро- Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе

У Службеном листу Европске Уније серије Ц број 333 од 04.10.2019.г., објављено је Обавјештење Европске комисије о примјени дијагоналне кумулације поријекла, сходно члану 3 Прилога И Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе ("Сл.лист ЦГ-Међународни уговори", бр.7/12).

26.09.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Заштита права интелектуалне својине- трговина путем интернета

Посљедњих година примјетан је тренд да се робе познатих брендова (жигова) све више наручују путем интернета посредством неофицијелних сајтова и друштвених мрежа и шаљу посредством поште или брзих пошта.

19.09.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УВОЗНИКЕ – Прихватање доказа о преференцијалном поријеклу за робу турског/српског преференцијалног поијекла која се увози из Р. Србије

Царинска администрација Србије је, почев од 01.07.2019.г. престала да издаје увјерење о поријеклу робе ЕУР.1 серије Ц ( са напоменом у рубрици 7 "цумулатион апплиед wитх", односно "но цумулатион апплиед"), које је прописано Анексом 4 Споразума ЦЕФТА 2006, за робу турског преференцијалног поријекла, као и за робу српског преференцијалног поријекла добијене кумулацијом са материјалима поријеклом из Турске

05.08.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Правилник о измјенама правилника о утврђивању производа који се опорезују по сниженој стопи ПДВ

У „Службеном листу Црне Горе“, број 43 од 31.јула 2019.године, објављен је Правилник о измјенама Правилника о утврђивању производа који се опорезују по сниженој стопи ПДВ-а, који ступа на снагу 8.августа(четвртак) 2019.године.

02.07.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Почетак примјене Одлуке бр.3/2015 ЦЕФТА Заједничког комитета

Обавјештавате се да је Одлуком Заједничког комитета Централоевропског споразума о слободној трговини број 3/2015 у трговини измедју ЦЕФТА страна уведен нови облик кумулације, односно пуна кумулација и укинута забрана повраћаја дажбина. Одлука је дерогација у односу на Прилог И ПЕМ Конвенције, која још не садржи институт пуне кумулације нити укидање забране повраћаја дажбина. Ревизија ПЕМ Конвенције, која је у току, обухватиће увођење ова два института о чему ће царинарнице бити благовремено обавијештене.

14.06.2019.

Обавјештење о примјени Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе

Примјена Регионалне конвенције о Пан-Еуро- Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе

20.03.2017.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Примјена Регионалне конвенције о Пан-Еуро- Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе - ВАЖНО

У Службеном листу Европске Уније серије Ц број 73 од 09.03.2017.г., објављено је Обавјештење Европске комисије о примјени дијагоналне кумулације поријекла, сходно члану 3 Прилога И Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе ("Сл.лист ЦГ-Међународни уговори", бр.7/12)