Мања слова Већа слова РСС
>

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Примјена Регионалне конвенције о Пан-Еуро- Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе

Датум објаве: 11.11.2021 09:26 | Аутор: УЦ

Испис Штампај страницу


У Службеном листу Европске Уније серије Ц број 418 од 15.10.2021.г., објављено је Обавјештење Европске комисије о примјени дијагоналне кумулације поријекла, сходно члану 3 Прилога И Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе ("Сл.лист ЦГ-Међународни уговори", бр.7/12).

Уз Обавјештење објављене су и нове матрице дијагоналне кумулације, које на једноставан начин дају приказ садашњег стања примјене дијагоналне кумулације у Пан-Еуро-Мед зони.
Матрица је резултат досадашњих промјена у односу на правна везивања споразума о слободној трговини на ПЕМ Конвенцију.

У конкретном, дијагонална кумулација може се примјењивати само ако су страна гдје се обавља коначна производња и страна коначног одредишта склопиле споразуме о слободној трговини, који садрже иста правила поријекла, са свим странама које учествују у стицању статуса производа са поријеклом, тј. са свим странама из којих потичу употријебљени материјали. Материјали са поријеклом из стране која са страном гдје се обавља коначна производња и страном коначног одредишта није склопила споразуме о слободној трговини, сматрају се материјалима без поријекла.

Преглед Матрица дајемо како слиједи:

Матрица 1. Поједностављени приказ могућности кумулације у Пан-еуро-мед зони, на дан 01.08.2021.г.

У овој матрици ознаком "X" потврђује се да је између 2 стране склопљен споразум о слободној трговини који садржи правила поријекла која омогућавају кумулацију на основу пан-еуро-медитеранског модела правила поријекла. Да би се примијенила дијагонална кумулација и са 3. страном, ознака "X" треба да буде уписана у сва поља која се међусобно укрштају између све три стране. Међутим, постоје неки изузеци од дијагоналне кумулације. У таквим случајевима уписивањем (1), (2) или (*) поред ознаке "X" су истакнути изузеци које треба узети у обзир.

Матрице 2. Датум примјене правила о поријеклу којима се омогућава дијагонална кумулација у Пан-Еуро-Мед зони и 3. Датум примјене протокола о правилима поријекла којима се омогућава дијагонална кумулација поријекла између Европске Уније, Албаније, Босне и Херцеговине, Косоца, Сјеверне Македоније, Црне Горе, Србије и Турске

Датуми наведени у матрици 2. односе се на следеће:

- датум почетка примјене дијагоналне кумулације на основу члана 3 Прилога И ПЕМ
Конвенције ако одређени споразум о слободној трговини упућује на Конвенцију. У том случају се ознака "Ц" ставља испред датума;
- датум почетка примјене протокола о правилима поријекла којима се предвиђа дијагонална кумулација уз одређени споразум о слободној трговини, који не упућује на Конвенцију.

Датуми наведени у матрици 3 односе се на:
- датум почетка примјене дијагоналне кумулације поријекла, везано за споразуме о слободној трговини између ЕУ, Турске и земаља учесница у процесу стабилизације и придруживања ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Сјеверна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово). Сваки пут када се упућује на Конвенцију у споразуму о слободној трговини између страна из ове табеле, за које је Конвенција ступила на снагу, у матрици 2. додат је датум испред којег је ознака "Ц".

Подсјећамо да се материјали поријеклом из Турске, обухваћени царинском унијом између ЕУ и Турске (сви производи осим пољопривредних, угља и производа од челика), могу укључити као материјали са поријеклом у сврху дијагоналне кумулације између ЕУ и земаља учесница у процесу стабилизације и придруживања ЕУ.

Сходно обавјештењу ЕК, за матрицу 2, ПЕМ Конвенција је почела да се примјењује ретроактивно од 01.06.2021.г. у међусобној трговини између Црне Горе и Турске, док се између Албаније и Турске, примјењује почев од 03.05.2021.г. и између Босне и Херцеговине и Турске, почев од 01.08.2021.г.