Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje o istupanju Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Evropske unije– VAŽNO

Datum objave: 20.01.2021 13:27 | Autor: UC

Ispis Štampaj stranicu


Povodom istupanja Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske ( u daljem tekstu Velika Britanija) iz Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, dopisom br.986/2 od 10.02.2020.g., obaviješteni ste da se tranzicioni period u okviru primjene odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Crne Gore, sa druge strane ("Sl.list RCG" br.7/07), (u daljem tekstu SSP), u odnosu na Veliku Britaniju, završava 31.decembra 2020.godine.
U odnosu na navedeno, u dijelu primjene pravila porijekla, ovo znači da se roba koja sadrži udio V.Britanije (materijali i postupci), vezano za sticanje statusa preferencijalnog porijekla, počev od 1.januara 2021.godine, smatra robom "bez porijekla".
Takođe, od 1.januara 2021.godine, uvoz iz Velike Britanije ili izvozi iz zemalja/teritorija partnera Crne Gore u preferencijalnoj trgovini preko V.Britanije u Crnu Goru, podliježu primjeni pravila direktnog transporta.
Za robu koja je izvezena (otpremljena) iz V.Britanije prije 1.januara 2021.g., ukoliko je prati dokaz o porijeklu (uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 ili izjava o porijeklu), izdat ili sačinjena na osnovu SSP-a, da je roba porijeklom iz V.Britanije (EU) ili u sebi sadrži udio V.Britanije (materijali i postupci), zadržavaju svoju validnost radi primjene preferencijalnog tarifnog režima u Crnoj Gori, odnosno mogu se koristiti za preferencijalni uvoz i nakon 31.12.2020.godine. Za ove dokaze o porijeklu može se zahtijevati naknadna provjera.
Roba koja sadrži udio V.Britanije (materijali i postupci), nakon 31.12.2020.g., ne može se koristiti za primjenu kumulacije porijekla.

Dokazi o porijeklu robe izdati nakon 31.12.2020.g za uvoz u CG odnosno izvoz iz CG u/ iz V.Britanije će se prihvataiti, ukoliko se radi o:
1. duplikatu uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 koji je izdat od carinskih organa prije 1. januara 2021.g.
2. naknadno izdatom uvjerenju o porijeklu robe EUR.1 za robu izvezenu prije 1.januara 2021.g.
3. izjavi o porijeklu sačinjenoj nakon 31.12.2020.g za robu izvezenu prije kraja tog perioda.

U skladu sa gore navedenim, ukoliko Uprava carina bude raspolagala novim činjenicama u vezi podnošenja dokaza o porijeklu vezano za istupanje V.Britanije iz Evropske unije o tome ćete biti blagovremeno obaviješteni.