Manja slova Veća slova RSS
>

Postupanje sa robom sa „Liste prioritetnih roba“

Datum objave: 15.04.2020 12:30 | Autor: uc

Ispis Štampaj stranicu


Povodom aktuelne pandemije COVID-19, a u cilju ubrzanja protoka roba preko graničnih prelaza obavještavamo vas da su potpisnice CEFTA Sporazuma (Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Kosovo (UMNIK) i Moldavija), usaglasile i usvojile Zajedničku listu prioritetnih roba („Prioritetna lista“) koje trebaju biti tretirane kao prioritetne u odnosu na druge robe prilikom sprovodjenja kontrola na granici. Lista sadrzi tarifne oznake i naimenovanja robe iz oblasti hrane, hrane za zivotinje, ljekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme.

U realizaciji prioritetnog režima prolaska preko graničnog prelaza („Zeleni CEFTA koridori“ i prioritetni pravci: GP Dobrakovo, GP Dračenovac, GP Ilino Brdo, GP Kula, GP Božaj i GP Slobodna zona Bar) za robe sa Prioritetne liste, učestvuju svi organi koji primjenjuju zakon na šgranici, u skladu sa svojim nadležnostima, kao i špedicije.

Na graničnim prelazima gdje infrastruktura to dozvoljava, biće omogućen prolaz kamionima sa prioritetnim pošiljkama posebnom, za to namijenjenom trakom. Na graničnim prelazima gdje ne postoji posebna slobodna traka za navedenu namjenu, biće omogućen prioritetan prolaz u skladu sa lokalnim uslovima na graničnom prelazu, u koordinaciji sa policijom.
Obaveza špeditera je da informise vozača prioritetne pošiljke da koristi prioritetnu – “zelenu traku” i da u tom cilju komunicira sa nadležnim službama kako bi procedure na graničnom prelazu bile završene uz minimalno zadržavanje.
Tarifiranje prioritenih roba u Tranzitu
Da bi se omogućilo prepoznavanje pošiljki roba sa Prioritetne liste, neophodno je da svaka tranzitna deklaracija sadrži tarifnu oznaku . U tom smislu, obaveza špeditera je da u postupku tranzita u deklaraciji unesu tarifnu oznaku na nivou 8 cifara sa Prioritetne liste.

Ako tranzitna deklaracija sadrži više roba koje se svrstavaju u više tarifnih oznaka iz Prioritetne liste, u tranzitnoj deklaraciji za svaku robu mora biti uneseno naimenovanje robe i tarifna oznaka. Ako tranzitna deklaracija pored robe iz Prioritetne liste obuhvata i drugu robu koja nije iz liste, na drugu robu ne odnosi se obaveza unosa tarifne oznake.
Navedena obaveza pocinje od 16.04.2020 godine.

Ukoliko se radi o zbirnoj pošiljci koja osim robe iz Prioritetne liste sadrzi i drugu robu van liste, ova pošiljka će se smatrati prioritetnom pošiljkom.

Listu Prioritetnu listu roba možete naći na linku