Manja slova Veća slova RSSANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

30.01.2009.

Izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2008.g.

Carinska služba Crne Gore realizuje program modernizacije, sa posebnim programom suzbijanja i otkrivanja korupcije kroz aktivnosti Odjeljenja za unutrašnju kontrolu.Download

30.01.2009.

Kodeks ponašanja carinskih službenika i namještenika

Shodno obavezi utvrđenoj Inoviranim Akcionim planom za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, usvojenom na sjednici Vlade Crne Gore od 29 maja 2008 godine, Radna grupa Uprave carina je uz stručnu pomoć EU TACTA Misije u Crnoj Gori (Šefa Letonskog Sektora za unutrašnje poslove/profesionalne standarde g-dina Edijs Ceipe-a) izradila Kodeksa ponašanja carinskih službenika i namještenika.Download

30.01.2009.

Pravilnik o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu

Akcionim planom za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je usvojila Vlada Crne Gore na sjednici od 24. avgusta 2006 godine, Uprava carina je imala obavezu da u okviru mjere "Sprječavanje korupcije u carinskoj službi" intenzivira aktivnosti na jačanju Odjeljenja za unutrašnju kontrolu putem izrade Pravilnika o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu.

30.01.2009.

Treća faza razvoja integriteta "Evaluacija" ili faza vrednovanja

U trećoj fazi sprovedeno je istraživanje o stepenu i rasprostranjenosti korupcije u carinskoj službi koje je Uprava carina, u saradnji sa Svjetskom bankom, realizovala putem sprovođenja ankete "Stepen korupcije u carinskoj službi" u junu 2006 godine a na inicijativu Svjetske banke da bi se sagledali rezultati sa aspekta borbe protiv korupcije, sa posebnim naglaskom na mjerenje napretka u odnosu na 2002 godinu, kada je Uprava carina postala korisnik razvojnog kredita za modernizaciju službe. Istraživanje je sproveo Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj iz Podgorice( CEED). Download

30.01.2009.

Druga faza razvoja integriteta "Izrada akcionog plana"

U drugoj fazi je, na osnovu Izvještaja o samoprocjenjivanju integriteta, sačinjen je Akcioni plan o razvoju integriteta u carinskoj službi Crne Gore koji je usvojen u oktobru 2004 godine.Download

30.01.2009.

Prva faza razvoja integriteta Samoprocjenjivanje integriteta

U prvoj fazi "Samoprocenjivanje integriteta", Uprava carina je koristila Vodič za razvoj integriteta Svjetske carinske organizacije (SCO) koji sadrži niz praktičnih mjera za identifikovanje operativnih i administrativnih struktura i procedura izloženih riziku od zloupotrebe ovlašćenja, kao i paket odgovarajućih korektivnih mjera, koje bi trebalo preduzeti.

30.01.2009.

Projekat razvoja integriteta u carinskoj službi Crne Gore

Carinska služba Crne Gore, od svog osnivanja, preuzela je obavezu da, vezano za pitanje ponašanja i radnog učinka zaposlenih, uspostavi i primjeni standarde koji su u skladu sa standardima Evropske komisije za oblast carinske etike.

30.01.2009.

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu Uprave carina

Uprava carina sprovodi Program suzbijanja korupcije i kroz modernizaciju organizacione strukture, pa je u septembru 2003. godine formirano Odjeljenje za unutrašnju kontrolu, koje u saradnji sa stranim ekspertima radi na jačanju integriteta i kredibiliteta carinske službe i osnovni je nosilac svih aktivnosti za suzbijanje korupcije.