Manja slova Veća slova RSSANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

21.01.2011.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ODJELJENJA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU ZA 2010 GODINU

Polazeći od osnovnih zakonom definisanih zadataka carinske službe, Poslovnom strategijom Uprave carina 2009-2011 definisani su osnovni ciljevi Odjeljenja za unutrašnju kontrolu sa akcentom na tačku 4.6 Pokazati visoke standarde integriteta: „Naš cilj je da UC bude služba koju će građani Crne Gore poštovati i na koju će njeni zaposleni biti ponosni. Zato se UC opredijelila da stvori i održi kulturu zasnovanu na integritetu, časti i poštenju. UC je izradila Kodeks ponašanja za svoje službenike i vodiće računa da njeni zaposleni obavljaju svoje dužnosti u skladu sa ovim Kodeksom i najvećim etičkim standardima. UC neće tolerisati prevaru ili korupciju bez obzira da li se vrši unutar službe ili van nje. UC se obavezala da shodno Strategiji za efikasnu borbu protiv prevara i korupcije, radi na jačanju prevencije, promovisanju otkrivanja prekršaja, sprovođenju istraga i preduzimanju odgovarajućih popravnih mjera.”

22.06.2010.

Promocija IPA

Promocija IPA 01. Januar- 31. Mart 2010

25.01.2010.

Izvještaj o radu Odjelljenaj za unutrašnju kontorlu za 2009. godinu

Izvještaja o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2009. godinu

25.01.2010.

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 01. oktobra do 31. decembra 2009.godine

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 01. oktobra do 31. decembra 2009.godine

12.01.2010.

Promocija realizovanih obaveza Uprave carina iz Inoviranog Akcionog plana za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01.oktobra do 31.decembra 2009.godine

Promocija realizovanih obaveza Uprave carina iz Inoviranog Akcionog plana za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01.oktobra do 31.decembra 2009.godine

21.10.2009.

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01. jula 2009 godine do 30. septembra 2009 godine

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01. jula 2009 godine do 30. septembra 2009 godine.

04.08.2009.

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01. aprila 2009 godine do 30. juna 2009 godine

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01. aprila 2009 godine do 30. juna 2009 godine.

15.04.2009.

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01. januara 2009 godine do 31. marta 2009 godine

Izvještaj o realizaciji mjera po Inoviranom Akcionom planu za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period od 01. januara 2009 godine do 31. marta 2009 godine

30.01.2009.

Revidirani Akcioni plan o razvoju integriteta u carinskoj službi Crne Gore

Shodno obavezi utvrđenoj Inoviranim Akcionim planom za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala Odjeljenje za unutrašnju kontrolu pristupilo je III fazi ili fazi revidiranja Akcionog plana o razvoju integriteta u carinskoj službi Crne Gore, koji je usvojen u oktobru 2004 godine u smislu procjene da li je strategija integriteta postigla rezultate koje predviđa Aruša deklaracija i definisanja oblasti na koje se dalje treba fokusirati.Download