Manja slova Veća slova RSSANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

27.01.2015.

Saopštenje:Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2014. godinu

Saopštenje:Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2014. godinu Uprava carina je pokazala čvrstu opredijeljenost, generisanu od strane menadžmenta, i najveći stepen principijelnosti u sprječavanju i sankcionisanju koruptivnih radnji, apostrofirajući važnost zajedničkog djelovanja u stvaranju antikoruptivnog pritiska i primjeni antikoruptivne strategije koja podrazumijeva nultu stopu tolerancije na korupciji

16.12.2014.

SAOPŠTENJE : NASTAVLJA SE TREND SNAŽENJA INTEGRITETA

SAOPŠTENJE : NASTAVLJA SE TREND SNAŽENJA INTEGRITETA

Dana 16.12.2014.godine u Upravi carina, Direktor Vladan Joković održao je sastanak sa predstavnicima Sindikalne organizacije Uprave carina, Etičkog odbora, regionalnim Povjerenicima za etiku i službenicima Odjeljenja za unutrašnju kontrolu.

03.04.2014.

Saopštenje: Usvojen Plan integriteta Uprave carina

Saopštenje: Usvojen Plan integriteta Uprave carina

Plan integrtiteta je interni antikorupcijski akt koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja. Plan integriteta je nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti organa rizicima za nastanak i razvoj korupcije, sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima.

03.04.2014.

Saopštenje: Izvještaj o prihodima i imovini carinskih službenika

U cilju realizacije mjere iz Akcionog plana za Poglavlje 23.Pravosuđe i temeljna prava, a koja se odnosi na definiciju javnog funkcionera, krug i kategorije lica koja su dužna da prijavljuju imovinu Uprava carina je inicirala kod Komisije za sprječavanje sukoba interesa definisanje obaveza i statusa carinskih službenika iz kategorije ekspertsko-rukovodni kadar koji obavljaju poslove i zadatke radnih mjesta na kojima postoji visoko izražen stepen mogućeg nastanka konflikta interesa - Šefovi Carinskih ispostava i Upravnici Područnih jedinica Carinarnica.

03.02.2014.

Saopštenje: Održan Okrugli sto »Korupcija nije opcija«, sa predstavnicima NVO sektora

Saopštenje: Održan Okrugli sto »Korupcija nije opcija«, sa predstavnicima NVO sektora

Prepoznajući značaj NVO u efikasnom antikoruptivnom djelovanju, Uprava carina je organizovala Okrugli sto »Korupcija nije opcija«, u petak, 31.januara, 2014.godine, kao nastavak aktivnosti u okviru istoimene kampanje.

29.01.2014.

U PJ Carinarnica Kotor, održan »Dan otvorenih vrata«

U PJ Carinarnica Kotor, održan »Dan otvorenih vrata«

U PJ Carinarnici Kotor, u utorak, 28.januara, 2014.godine, održan je skup »Dan otvorenih vrata«, na kom su učestvovali predstavnici špediterskih firmi koje posluju na teritoriji koja je pod nadležnošću ove carinarnice, Upravnik PJ Carinarnice Kotor, Jovo Suđić, član Etičkog odbora Uprave carina i šef CI Aerodrom Tivat, Radoje Bošković, šef CI za carinsko upravni postupak PJ Carinarnice Kotor, Mihajlo Milić i Povjerenik za etiku PJ Carinarnice Kotor i šef CI Terminal Kotor, Branko Pavićević.

24.01.2014.

Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2013. godinu

«Glavni prioritet za sve Vlade treba da bude iskorjenjivanje korupcije u carinskoj službi. Ovo čvrsto obavezuje najviše političke i administrativne nivoe na održavanje visokih standarda integriteta u cijeloj javnoj službi, a posebno u carinskoj službi« Svjetska carinska organizacija

25.07.2013.

Izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za period januar-jul 2013.godine

Izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za period 01.01-30.06. 2013.godine

08.07.2013.

Saopštenje: Održan Okrugli sto »Korupcija nije opcija«

Saopštenje: Održan Okrugli sto »Korupcija nije opcija«

Cijeneći veliki značaj poslovnog okruženja u efikasnom antikoruptivnom djelovanju, Uprava carina, u saradnji sa Privrednom komorom, organizovala je danas Okrugli sto “Korupcija nije opcija”