Мања слова Већа слова РССАНТИКОРУПЦИЈСКИ ПРОГРАМ

30.01.2009.

Извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2008.г.

Царинска служба Црне Горе реализује програм модернизације, са посебним програмом сузбијања и откривања корупције кроз активности Одјељења за унутрашњу контролу.Доwнлоад

30.01.2009.

Кодекс понашања царинских службеника и намјештеника

Сходно обавези утврђеној Иновираним Акционим планом за спровођење програма борбе против корупције и организованог криминала, усвојеном на сједници Владе Црне Горе од 29 маја 2008 године, Радна група Управе царина је уз стручну помоћ ЕУ ТАЦТА Мисије у Црној Гори (Шефа Летонског Сектора за унутрашње послове/професионалне стандарде г-дина Едијс Цеипе-а) израдила Кодекса понашања царинских службеника и намјештеника.Доwнлоад

30.01.2009.

Правилник о раду Одјељења за унутрашњу контролу

Акционим планом за спровођење програма борбе против корупције и организованог криминала који је усвојила Влада Црне Горе на сједници од 24. августа 2006 године, Управа царина је имала обавезу да у оквиру мјере "Спрјечавање корупције у царинској служби" интензивира активности на јачању Одјељења за унутрашњу контролу путем израде Правилника о раду Одјељења за унутрашњу контролу.

30.01.2009.

Трећа фаза развоја интегритета "Евалуација" или фаза вредновања

У трећој фази спроведено је истраживање о степену и распрострањености корупције у царинској служби које је Управа царина, у сарадњи са Свјетском банком, реализовала путем спровођења анкете "Степен корупције у царинској служби" у јуну 2006 године а на иницијативу Свјетске банке да би се сагледали резултати са аспекта борбе против корупције, са посебним нагласком на мјерење напретка у односу на 2002 годину, када је Управа царина постала корисник развојног кредита за модернизацију службе. Истраживање је спровео Центар за предузетништво и економски развој из Подгорице( ЦЕЕД). Доwнлоад

30.01.2009.

Друга фаза развоја интегритета "Израда акционог плана"

У другој фази је, на основу Извјештаја о самопроцјењивању интегритета, сачињен је Акциони план о развоју интегритета у царинској служби Црне Горе који је усвојен у октобру 2004 године.Доwнлоад

30.01.2009.

Прва фаза развоја интегритета Самопроцјењивање интегритета

У првој фази "Самопроцењивање интегритета", Управа царина је користила Водич за развој интегритета Свјетске царинске организације (СЦО) који садржи низ практичних мјера за идентификовање оперативних и административних структура и процедура изложених ризику од злоупотребе овлашћења, као и пакет одговарајућих корективних мјера, које би требало предузети.

30.01.2009.

Пројекат развоја интегритета у царинској служби Црне Горе

Царинска служба Црне Горе, од свог оснивања, преузела је обавезу да, везано за питање понашања и радног учинка запослених, успостави и примјени стандарде који су у складу са стандардима Европске комисије за област царинске етике.

30.01.2009.

Одјељење за унутрашњу контролу Управе царина

Управа царина спроводи Програм сузбијања корупције и кроз модернизацију организационе структуре, па је у септембру 2003. године формирано Одјељење за унутрашњу контролу, које у сарадњи са страним експертима ради на јачању интегритета и кредибилитета царинске службе и основни је носилац свих активности за сузбијање корупције.