Мања слова Већа слова РССАНТИКОРУПЦИЈСКИ ПРОГРАМ

21.01.2011.

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ ЗА 2010 ГОДИНУ

Полазећи од основних законом дефинисаних задатака царинске службе, Пословном стратегијом Управе царина 2009-2011 дефинисани су основни циљеви Одјељења за унутрашњу контролу са акцентом на тачку 4.6 Показати високе стандарде интегритета: „Наш циљ је да УЦ буде служба коју ће грађани Црне Горе поштовати и на коју ће њени запослени бити поносни. Зато се УЦ опредијелила да створи и одржи културу засновану на интегритету, части и поштењу. УЦ је израдила Кодекс понашања за своје службенике и водиће рачуна да њени запослени обављају своје дужности у складу са овим Кодексом и највећим етичким стандардима. УЦ неће толерисати превару или корупцију без обзира да ли се врши унутар службе или ван ње. УЦ се обавезала да сходно Стратегији за ефикасну борбу против превара и корупције, ради на јачању превенције, промовисању откривања прекршаја, спровођењу истрага и предузимању одговарајућих поправних мјера.”

22.06.2010.

Промоција ИПА

Промоција ИПА 01. Јануар- 31. Март 2010

25.01.2010.

Извјештај о раду Одјелљенај за унутрашњу конторлу за 2009. годину

Извјештаја о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2009. годину

25.01.2010.

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период 01. октобра до 31. децембра 2009.године

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период 01. октобра до 31. децембра 2009.године

12.01.2010.

Промоција реализованих обавеза Управе царина из Иновираног Акционог плана за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01.октобра до 31.децембра 2009.године

Промоција реализованих обавеза Управе царина из Иновираног Акционог плана за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01.октобра до 31.децембра 2009.године

21.10.2009.

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01. јула 2009 године до 30. септембра 2009 године

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01. јула 2009 године до 30. септембра 2009 године.

04.08.2009.

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01. априла 2009 године до 30. јуна 2009 године

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01. априла 2009 године до 30. јуна 2009 године.

15.04.2009.

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01. јануара 2009 године до 31. марта 2009 године

Извјештај о реализацији мјера по Иновираном Акционом плану за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала за период од 01. јануара 2009 године до 31. марта 2009 године

30.01.2009.

Ревидирани Акциони план о развоју интегритета у царинској служби Црне Горе

Сходно обавези утврђеној Иновираним Акционим планом за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала Одјељење за унутрашњу контролу приступило је ИИИ фази или фази ревидирања Акционог плана о развоју интегритета у царинској служби Црне Горе, који је усвојен у октобру 2004 године у смислу процјене да ли је стратегија интегритета постигла резултате које предвиђа Аруша декларација и дефинисања области на које се даље треба фокусирати.Доwнлоад