Мања слова Већа слова РССАНТИКОРУПЦИЈСКИ ПРОГРАМ

21.07.2020.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 2020-2021

Законом о спрјечавању корупције прописано је да се План интегритета може мијењати у зависности од потреба, развоја и интереса органа власти, те да орган власти сваке друге године процјењује ефикасност и ефективност плана, у складу са правилима Агенције за спрјечавање корупције за израду и спровођење плана интегритета.

01.02.2019.

Саопштење: Извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2018.годину

Конкретни резултати и статистички подаци антикоруптивног дјеловања Управе царина су сублимирани у годишњем извјештају о раду Одјељења за унутрашњу контролу

26.07.2018.

Саопштење: Управа царина својим примјером подстиче развој и примјену стандарда интегритета

Управа царина спроводи програм унапређења интегритета у складу са одредбама Закона о спрјечавању корупције, кроз План интегритета који је усвојен 2014.године и иновиран 2016.године. Како се спровођење мјера дефинисаних Планом заснива на принципу перманентне и свеобухватне примјене уз вршење периодичних контрола постигнутих резултата, Управа царина је извршила анализу ефикасности спровођења мјера дефинисаних Планом. Сви параметри указују на успјешну динамику реализације Планова интегритета Управе царина за 2016-2017.годину, а прије свега степен реализације мјера који је на нивоу од 97% У циљу континуираног унапређења интегритета и зашитите институције од свих облика недозвољеног и неприхватљивог понашања, Управа царина је наставила активности на унапређењу интегритета и усвојила План интегритета за 2018-2019.годину.

07.02.2018.

Саопштење: Извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2017.годину

Годишњи извјештај Одјељења за унутрашњу контролу

06.03.2017.

Саопштење: Годишњи извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2016.годину

Управа царина је у претходном периоду интезивирала активности на изградњи имиџа службе, који се заснива на етици и интегритету, настојећи да се кроз унапријеђене и транспарентне процедуре поступања саобрази остваривање надлежности са добром праксом царинских служби земаља ЕУ.

27.01.2016.

Саопштење: Годишњи извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2015.годину

Саопштење: Годишњи извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2015.годину

Управа царина интезивно ради на сузбијању свих облика недозвољеног понашања, те је с тим у вези фокусирана на спровођење принципа нулте толеранције на корупцију, кроз предан рад свих сегмената за дефинисање и спровођење озбиљног и остваривог антикорупцијског концепта. Током 2015.године постигнути су одлични резултати и остварен је значајан прогрес у свим областима антикоруптивне политике, што нас додатно охрабрује у контексту даљих активности у циљу унапређења ефикасности царинске службе.

03.11.2015.

Саопштење: Успјешно реализован ИИИ циклус обука на тему »Етика, интегритет и борба против корупције«

Саопштење: Успјешно реализован ИИИ циклус обука на тему »Етика, интегритет и борба против корупције«

Обуке усмјерене на поштовање принципа интегритета, етике и борбе против корупције реализоване су у складу са Планом специфичних обука, а одржане су у ПЈ Царинарницама Котор, Бијело Поље, Подгорица и Бар, за царинске службенике који су, према опису послова, посебно изложени пријетњи од корупције. Обуке су реализоване у циљу подизања свијести о значају борбе против корупције, сагледавању свих аспеката ове појаве, као и упознавања са начинима борбе против ње

20.10.2015.

Саопштење: Унапређење интегритета едукацијом царинских службеника

Саопштење: Унапређење интегритета едукацијом царинских службеника

У оквиру Плана специфичне обуке усмјереног на поштовање принципа интегритета, етике и борбе против корупције, успјешно је започета реализација ИИИ Циклуса обука за царинске службенике. Наиме, дана 14.10.2015.г. у ПЈ Царинарници Котор и 19.10.2015.г. у ПЈ Царинарници Бијело Поље одржане су обуке за царинске службенике, који су према опису послова посебно изложени пријетњи од корупције

15.10.2015.

Саопштење: Састанак са представницима Управе за антикорупцијску иницијативу и Министарства унутрашњих послова

Саопштење: Састанак са представницима Управе за антикорупцијску иницијативу и Министарства унутрашњих послова

Дана 15.10.2015.године, одржан је састанак службеника Одјељења за унутрашњу контролу Управе царина и Министарства унутрашњих послова са представницима Управе за антикорупцијску иницијативу

12.06.2015.

Позитивни ефекти плана интегритета царинске службе

Позитивни ефекти плана интегритета царинске службе

Мјере предузете у претходном периоду дале су позивитне резултате, те је њиховом досљедном имплементацијом унапријеђен антикорупцијски оквир царинске службе, чиме је у значајној мјери смањена могућност настанка корупције и других неправилности