Мања слова Већа слова РСС
>

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 2020-2021

Датум објаве: 21.07.2020 13:23 | Аутор: БЛ

Испис Штампај страницу


Законом о спрјечавању корупције прописано је да се План интегритета може мијењати у зависности од потреба, развоја и интереса органа власти, те да орган власти сваке друге године процјењује ефикасност и ефективност плана, у складу са правилима Агенције за спрјечавање корупције за израду и спровођење плана интегритета.

Сврха Плана интегритета је обезбјеђивање ефикасног и ефективног спровођења антикоруптивне политике Управе царина, кроз јачање одговорности, повећање транспарентности, контролисање дискреционих овлашћења, поштовање етичких вриједности, поједностављење процедура, елиминисање неефикасне праксе и непримјењиве регулативе, увођење ефикаснијег система надзора и контроле рада и понашања царинских службеника и намјештеника.

Имајући у виду да је претходни План усвојен за период 2018-2019.године, да је током 2019.године усвојен нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Управе царина, у фебруару текуће године формирана је Радна група за припрему и израду Плана интегритета за 2020-2021.годину.

Радна група је, полазећи од промјена у организационој структури, описа послова и радних задатака систематизованих организационих јединица и радних мјеста, као и препорука Агенције за спрјечавање корупције за унапређење планова интегритета, извршила анализу свих радних мјеста, степена пријетњи и настанка корупције, те кроз основне ризике и постојеће мјере контрола дефинисала резидуалне ризике и око 100 адекватних мјера за смањење ризика од неприхватљивог понашања, у складу са вјероватноћом настанка, утицаја и посљедицама корупције и других облика незаконитог или неетичког поступања.

План интегритета за 2020-2021.година, чији је саставни дио Мапа ризика радних мјеста и организационих јединица Управе царина, 20. јула Одлуком број Д-6524/1 усвојио је Директор Управе царина.