Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење: Годишњи извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2015.годину

Саопштење: Годишњи извјештај о раду Одјељења за унутрашњу контролу за 2015.годину
Датум објаве: 27.01.2016 11:08 | Аутор: ГЦ

Испис Штампај страницу


Управа царина интезивно ради на сузбијању свих облика недозвољеног понашања, те је с тим у вези фокусирана на спровођење принципа нулте толеранције на корупцију, кроз предан рад свих сегмената за дефинисање и спровођење озбиљног и остваривог антикорупцијског концепта. Током 2015.године постигнути су одлични резултати и остварен је значајан прогрес у свим областима антикоруптивне политике, што нас додатно охрабрује у контексту даљих активности у циљу унапређења ефикасности царинске службе.

Усвајањем иновираног Закона о царинској служби остварен је значајан искорак у унапређењу законског оквира, чија ће примјена имати позитиван ефекат на интегритет царинских службеника и професионализацију царинске службе, те додатно оснажити наше напоре да успјешно одговоримо будућим изазовима у складу са захтјевима евопрских царинских прописа и промјена које ће услиједити приступањем Црне Горе Европској Унији.
У току 2015.године успјешно су реализоване мјере дефинисане Планом интегритета, што је допринијело унапређењу етике и интегритета царинских службеника и смањењу ризика од корупције. Такође, промовисање етичких стандарда и едукација царинских службеника су допринијели изградњи царинске службе која гарантује да сви службеници поштују владавину права и обављају своје дужности на праведан, непристрасан, стручан и одлучан начин.

У одлучном настојању да спријечи и санцкионише недозвољене радње, у претходној години покретнути су кривични и дисциплински поступци, те су с тим у вези предузете и одговарајуће санкције, без обзира на стечену материјалну корист у коруптивној радњи. Све ове активности указују на успјешност спровођења проактивне, циљане и ефикасне антикоруптивне политике, која доприноси минимизарању могућности за настанак и развој корупције и успостављању високог нивоа интегритета и етичности царинске службе.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ ЗА 2015.пдф