Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Uspješno realizovan III ciklus obuka na temu »Etika, integritet i borba protiv korupcije«

Saopštenje: Uspješno realizovan III ciklus obuka na temu »Etika, integritet i borba protiv korupcije«
Datum objave: 03.11.2015 11:26 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


Obuke usmjerene na poštovanje principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije realizovane su u skladu sa Planom specifičnih obuka, a održane su u PJ Carinarnicama Kotor, Bijelo Polje, Podgorica i Bar, za carinske službenike koji su, prema opisu poslova, posebno izloženi prijetnji od korupcije

Obuke su realizovane u cilju podizanja svijesti o značaju borbe protiv korupcije, sagledavanju svih aspekata ove pojave, kao i upoznavanja sa načinima borbe protiv nje. Ovaj vid edukacije je obavezan za sve carinske službenike, te je u okviru III ciklusa obukama prisustvovalo oko 70 službenika, dok je u prethodna dva ciklusa učestvovalo više od 150 službenika, što ukupno predstavlja oko 60% službenika iz osnovne djelatnosti carinske službe.

Učesnici obuka sa upoznati sa vrstama i indikatorima korupcije, procjenom rizika i njenim negativnim posljedicama, kao i antikoruptivnim mehanizmima koje realizuje Uprava carina. Naglašeno je da Uprava carina sprovodi princip nulte stope tolerancije na korupciju, uz podsjećanje da su protiv određenog broja carinskih službenika u toku krivični i disciplinski postupci zbog sumnji da su počinili koruptivna krivična djela. Takođe, predstavljena je uloga Etičkog odbora i regionalnih Povjerenika za etiku, te istaknuta svrha Etičkog kodeksa, koji sadrži etičke smjernice, standarde i pravila ponašanja, kojih se carinski službenici moraju pridržavati u cilju jačanja ugleda i integriteta carinske službe.

Prezentiran je i inoviran Plan integriteta, te mjere za smanjenje rizika koje su njime definisane, kao i Riziko mapa pojedinačnih radnih mjesta, a sve u cilju upoznavanja službenika sa rizicima i prijetnjama od korupcije kojima su izložena radna mjesta. Takođe, učesnicima su predstavljene osnovne odredbe inoviranog Zakona o carinskoj službi, čije se usvajanje očekuje uskoro, kao i novine koje su njime propisane, a tiču se organizacije i poslova carinske službe, ovlašćenja i odgovornosti carinskih službenika, kao i radnih odnosa u okviru službe.

Predavači su bili: menadžer za integritet i načelnica Odjeljenja za unutrašnju kontrolu, Ana Vuletić, predsjednik Etičkog odbora, Radivoje Pejović, načelnik Odsjeka za ljudske resurse, Miroslav Raonić, samostalni savjetnik za unutrašnju kontrolu, Božidar Lazarević, kao i Povjerenici za etiku u PJ Carinarnici Kotor - Branko Pavićević, PJ Carinarnici Bijelo Polje - Anes Feleć, PJ Carinarnici Podgorica - Rajko Pejović i PJ Carinarnici Bar - Nataša Zec.

Učesnici su evaluacijom ocijenili obuke kao pozitivan doprinos proširivanju znanja o korupciji kao negativnoj pojavi, upoznavanju sa preventivnim i konkretnim mjerama u borbi protiv ove pojave,  te neophodnosti ličnog i profesionalnog angažovanja u borbi protiv korupcije.

U cilju podizanja nivoa javne svijesti o problemu korupcije i ohrabrivanja što većeg broja građana da prijave korupciju nadležnim organima, u okviru obuka PJ Carinarnicama Kotor, Bijelo Polje, Podgorica i Bar su distribuirani i promotivni flajeri „Ni centa za mito”, koje je izradila Uprava za antikorupcijsku inicijativu.