Мања слова Већа слова РСС
>

Саопштење: Унапређење интегритета едукацијом царинских службеника

Саопштење: Унапређење интегритета едукацијом царинских службеника
Датум објаве: 20.10.2015 13:31 | Аутор: МБШ

Испис Штампај страницу


У оквиру Плана специфичне обуке усмјереног на поштовање принципа интегритета, етике и борбе против корупције, успјешно је започета реализација ИИИ Циклуса обука за царинске службенике. Наиме, дана 14.10.2015.г. у ПЈ Царинарници Котор и 19.10.2015.г. у ПЈ Царинарници Бијело Поље одржане су обуке за царинске службенике, који су према опису послова посебно изложени пријетњи од корупције


Циљ обуке је подизање свијести о значају борбе против корупције, сагледавање свих аспеката ове појаве, као и упознавање са начинима борбе против ње.

Обукама је присуствовало 36 царинских службеника, а предавачи су били: Менаџер за интегритет и Начелница Одјељења за унутрашњу контролу Ана Вулетић, предсједник Етичког одбора Радивоје Пејовић, самостални савјетник за унутрашњу контролу Божидар Лазаревић, као и Повјереници за етику у ПЈ Царинарници Котор Бранко Павићевић и ПЈ Царинарници Бијело Поље Анес Фелећ.

Полазећи од појма корупције, врсте и индикатора, метода идентификовања, процјене ризика од корупције и њених негативних посљедица, те начина пријављивања, истакнут је значај принципа интегритета и антикоруптивних механизама које реализује Управа царина. Наглашена је снажна опредијељеност Управе царина да спроведе мјере у правцу откривања и сузбијања корупције, уз подсјећање да су против одређеног броја царинских службеника у току кривични поступци због сумњи да су починили коруптивна кривична дјела.

Такође, истакнута је улога Етичког одбора и Повјереника за етику, као превентивних механизама  у  јачању угледа и интегритета царинске службе, кроз праћење примјене Етичког кодекса, те представљена сврха Етичког кодекса и етичких смјерница, етичких стандарда и правила понашања. Кроз конкретне примјере из праксе разматране су етичке дилеме и принципи етичког понашања.

Учесницима је презентирана Ризико мапа појединачних радних мјеста која је израђена у склопу иновираног Плана интегритета, као и мјере за смањење ризика које су дефинисане Планом, а све у циљу упознавања службеника са ризицима и пријетњама од корупције којима су изложена радна мјеста.

Учесници су евалуацијом оцијенили обуку као позитиван допринос проширивању знања о корупцији, као негативној појави, упознавању са превентивним и конкретним мјерама у борби против ове појаве,  те неопходности личног и професионалног ангажовања у борби против корупције.

У циљу подизања нивоа јавне свијести о проблему корупције и охрабривања што већег броја грађана да пријаве корупцију надлежним органима, у оквиру обуке ПЈ Царинарницама Котор и Бијело Поље су дистрибуирани и промотивни флајери „Ни цента за мито”, које је израдила Управа за антикорупцијску иницијативу.
МБШ