Мања слова Већа слова РСС
>

Позитивни ефекти плана интегритета царинске службе

Позитивни ефекти плана интегритета царинске службе
Датум објаве: 12.06.2015 15:48 | Аутор: МБШ

Испис Штампај страницу


Управа царина је суштински фокусирана на спровођење принципа нулте толеранције на корупцију кроз активирање свих одговорних сегемената за дефинисање и спровођење озбиљног и остваривог антикорупцијског концепта.

 С тим у вези, подсјећамо да је Управа царина  2014.године усвојила План интегирета, којим је процијењено колико су одређена радна мјеста подложна настанку и развоју корупције, као и којим мјерама и активностима се може побољшати лични и институционални интегритет. Наиме, Управа царина врши годишњу анализу ризика свих радних мјеста, која су према општој процјени унутрашњих и спољних фактора подложни настанку и развоју корупције и других облика незаконитог и неетичког понашања. На основу ове анализе израђена је Мапа ризика појединачних радних мјеста и организационих јединица Управе царина, која у себи садржи индикаторе и нивое изложености ризику.

 Како се спровођење мјера дефинисаних Планом интегритета заснива на принципу перманентне и свеобухватне примјене уз вршење периодичних контрола постигнутих резултата, Управа царина је извршила анализу ефикасности спровођења мјера дефинисаних Планом.

 Оцијењено је да су предузете мјере у претходном периоду дале позивитне резултате, те је њиховом досљедном имплементацијом унапријеђен антикорупцијски оквир царинске службе, чиме је у значајној мјери смањена могућност настанка корупције и других неправилности. У прилог томе говори смањење броја радних мјеста која имају висок ризик од корупције за 20% у односу на број радних мјеста која су имала висок ризик од корупције у претходном периоду.

 Полазећи од степена и динамике реализације претходно дефинисаних мјера, те потребе континуираног унапређења интегритета и заштите институције од свих облика недозвољеног и неприхватљивог понашања, Управа царина је у јуну текуће године усвојила иновирани План интегритета. Наиме, на основу спроведене анализе примјене постојећих царинских процедура и поступака новим Акционим планом идентификоване су нове области ризика, као и радна мјеста која су изложена ризику, те основни и преостали ризици. На основу резултата идентификације, процјене и рангирања ризика извршен је избор одговарајућих мјера за смањење ризика од корупције, у складу са вјероватноћом настанка, утицаја и посљедицама корупције и других облика незаконитог или неетичког поступања.

Борба против корупције и свих облика недозвољеног понашања у Управи царина је дио нашег општег плана и широко прихваћеног система мјера и активности за њено сузбијање, који има перманентан карактер, кроз практичну реализацију усвојених норми понашања од стране свих службеника. С тим у вези, Управа царина настоји да и у будућем периоду, спроводећи мјере дефинисане Планом интегритета, успостави систем високог интегритета и етичности који ће бити заштићен од круптивних утицаја на обављање њених дјелатности.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА_.пдф