Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Primjer dobre prakse

Saopštenje: Primjer dobre prakse
Datum objave: 04.06.2013 08:38 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


Nedavno objavljeni "WCO Integrity Newsletter", sadrži Informaciju o realizovanim aktivnostima Uprave carina Crne Gore po pitanju integriteta, etike i borbe protiv korupcije

 " EtIČKI KODEKS CARINSKIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 Integritet carinske službe Crne Gore predstavlja pilar njenog ugleda i rada, a poslovna etika, zasnovana na poštovanju moralnih principa, pravednosti i društvene odgovornosti, vodilju u obavljanju carinskih poslova. Polazeći od navedenog, te visoko postavljenih međunarodnih standarda u ovoj oblasti, Etičkog kodeksa SCO, novina u zakonskim propisima koji regulišu službeničke odnose, specifičnosti koje proizilaze iz nadležnosti carinske službe i preporuka  za unapređenje ovog pitanja, Uprava carina je izradila novi Etički kodeks carinskih službenika i namještenika. Etički kodeks carinskih službenika i namještenika je usvojen u julu 2012.g., a primjenjuje se od 01.januara 2013.g.

 U Kodeksu su sadržani jasni etički okviri ponašanja carinskih službenika. Njime se uređuju pitanja zakonitosti, nepristrasnosti, profesionalnih standarda i odgovornosti, konflikta interesa, primanje poklona, usluga... Kodeks sadrži i čitav niz praktičnih mjera koje je potrebno preduzeti kako bi se osiguralo da su postupci carinskih službenika u skladu sa propisima ili odredbama ovog Kodeksa. Naime, propisani su obrasci koji čine sastavni dio Kodeksa i koji definišu procedure vezano za potencijalni i stvarni konflikt interesa, primanje poklona, prijavu imovine. Takođe je uspostavljen sistem internih sankcija za nedozvoljena ponašanja carinskih službenika. Naime, carinski službenik disciplinski je odgovoran za povredu standarda i  pravila ponašanja utvrđenih ovim  Etičkim kodeksom, u skladu sa zakonom.

IMPLEMENTACIJA ETIČKOG KODEKSA

                Kako održavanje visokog nivoa etičnosti carinske službe, podrazumijeva prije svega efikasnu implementaciju Etičkog kodeksa, Kodeks u tom smislu donosi novinu u pogledu formiranja Etičkog odbora, nezavisnog radnog tijela koje daje mišljenja o sadržaju i načinu primjene Etičkog kodeksa, te prati primjenu etičkih načela i standarde u praksi. Etički odbor sastavljen je od predsjednika i dva člana iz redova carinskih službenika, jednog predstavnika sindikalne organizacije Uprave carina i predstavnika iz NVO sektora koji se bavi zaštitom ljudskih prava i sloboda. Uprava carina je takođe, u cilju unapređenja implementacije Kodeksa i  spriječavanja i otklanjanja okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i neprofesionalnih postupaka, imenovala četiri povjerenika za etiku, službenike koji su zaduženi za praćenje primjene  Etičkog kodeksa u okviru Carinarnica.  O svim pitanjima i nedoumicama u vezi etičkog, ispravnog i propisanog ponašanja službenika, zatim razrješavanje konkretnih etičkih dilema, pružanje pomoći u tumačenju načela Etičkog kodeksa i iskazivanja potreba za edukacijom na temu kodeksa, integriteta i borbe protiv korupcije sluzbenici se se mogu obratiti Povjereniku za Etiku. Uprava carina je otpočela i kampanju “Dosljedne implementacije odredbi Etičkog kodeksa i odlučne borbe protiv korupcije” koja ima za cilj upoznavanje carinskih službenika na terenu sa preventivnom ulogom Kodeksa, kao i sankcijama koje su propisane u slučajevima kršenja radnih obaveza i odredbi Kodeksa.

               Značajan doprinos u promovisanju etičkih vrijednosti i jačanju značaja i ugleda carinske službe ima uključivanje javnosti. U tom cilju Uprava carina je u oktobru 2012 godine, organizovala Konferenciju “Promocija Etičkog kodeksa carinskih službenika i namještenika”. Konferencija je okupila predstavnike državnih organa zaduženih za preventivno i represivno djelovanje u borbi protiv korupcije i NVO Sektor, a eksperti iz naše zemlje i okruženja prenijeli su znanja i iskustva u ovoj oblasti. Tokom Konferencije prezentirani su primjeri regionalnih iskustava i dobre prakse, kroz izlaganja predstavnika Hrvatske, Slovenije i Srbije. Prepoznata je posvećenost Uprave carina u primjeni standarda iz oblasti etičkog postupanja, kao primjer dobre prakse u jačanju integriteta.

Dobra saradnja sa privatnim sektorom, kojoj Uprava carina, stavljajući akcenat na transparetnosti u svom radu, posvećuje posebnu pažnju istaknuta je učešćem na okruglom stolu "Uticaj Etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru", koji je održan u novembru 2012.godine. Naime, pored promovisanja pravila i standarda ponašanja definisanih Kodeksom, istaknut je značaj privatnog sektora  u efikasnoj implementaciji odredbi Etičkog kodeksa, kroz podizanje svijesti i jačanje podsticaja fizičkim i pravnim subjektima da prijave sve uočene nepravilnosti.

                Puna posvećenost Uprave carina Crne Gore u borbi protiv korupcije i jačanju integriteta službe dobila je svoj konkretan izraz u novom Etičkom kodeksu carinskih službenika, uspostavljanjem većeg nivoa profesionalne odgovornosti i nulte tolearancije prema korupciji."

WCO Integrity Newsletter_ENG8.pdf