Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Uspješno realizovan I ciklus obuke

Datum objave: 23.05.2013 14:49 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


IU skladu sa Planom speifične obuke Uprave carina, uspješno je realizovan I ciklus obuka za šefove ispostava, vođe smjena i carinske inspektore Područnih jedinica Carinarnica Kotor, Podgorica, Bijelo Polje i Bar, u kojima je učestvovalo više od 80 carinskih službenika

Uprava carina značajnu pažnju posvećuje, kako individualnoj obuci zaposlenih, tako i grupnoj edukaciji i razvoju čiji je cilj da koristi organizaciji i samim kadrovima u efikasnoj implementaciji principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije.

Plan specifične obuke Uprave carina ima za cilj podizanje svijesti o značaju borbe protiv korupcije i opredijeljenosti inistitucije da sprovede mjere u pravcu otkrivanja i suzbijanja korupcije, unapređenjem znanja i sposobnosti u pogledu efikasnije, odgovornije i transparentije realizacije poslova.

Učesnicima obuka je približen pojam i vrste korupcije, indikatori, metodi identifikovanja, procjene rizika od korupcije i drugih vrsta neprihvatljivih ponašanja u okviru radnih mjesta i poslova koje obavljaju, negativne posljedice korupcije, načini prijavljivanja, te zakonsko-institucionalni antikorupcijski okvir u Upravi carina i Crnoj Gori.

U okviru obuka, istaknut je značaj principa integriteta i preventivnih antikoruptivnih mehanizama: rotacija službenika, izbjegavanje konflikta interesa, zaštita službenika koji prijavljuju korupciju i Etičkog kodeksa.

 Naglašen je značaj poštovanja standarda i pravila ponašanja kojih se službenici i namještenici moraju pridržavati u vršenju poslova, predviđenih Etičkim kodeksom. Ponašanjem u skladu sa normama Etičkog kodeksa carinski službenici postaju politički neutralni, lojalni službi, pošteni, nepristrasni, efikasni, ljubazni i djelotvorni u skladu sa javnim interesom. Obukama su obuhvaćeni i postupci postupanja sa poklonima, povjerenim sredstvima i informacijama, prijavljivanje potencijalnog i stvarnog konflikta interesa. Istaknuta je uloga Etičkog odbora, preventivnog mehanizma  u  jačanju ugleda i integriteta carinske službe, kroz praćenje primjene Etičkog kodeksa.

Predavači na obukama su bili:

 

-  Ana Vuletić- načelnica Odjeljenja za unutrašnju kontrolu,

-  Radivoje Pejović- predsjednik Etičkog odbora,

-  Siniša Bjeković- član Etičkog odbora (predstavnik NVO sektora),

-  Rajko Pejović- povjerenik za etiku u Carinarnici Podgorica,

-  Nataša Zec, povjerenik za etiku Carinarnice Bar,

-  Anes Feleć, povjerenik za etiku Carinarnice Bijelo Polje,

-  Branko Pavićević, povjerenik za etiku Carinarnice Kotor.

 

Učesnici su evaluacijom ocijenili obuke kao pozitivan doprinos proširivanju znanja o korupciji, kao negativnoj pojavi, upoznavanju sa preventivnim i konkretnim mjerama u borbi protiv ove pojave,  te unapređenju svijesti o potrebi i neophodnosti ličnog i profesionalnog angažovanja u borbi protiv korupcije.