Мања слова Већа слова РССАктуелности

26.02.2021.

Активности мобилних тимова

Службеници Управе царина, Одсјека за сузбијање кријумчарења, приликом редовних акција у борби против сиве економије заплијенили непријављену робу вриједности 980 еура ; издат прекршајни налог

24.02.2021.

Саопштење: Нове акције мобилних тимова у борби против сиве економије

Службеници Управе царина, Одсјека за сузбијање кријумчарења, приликом редовних акција у борби против сиве економије заплијенили непријављену робу вриједности 1.545 еура ; издата два прекршајна налога

23.02.2021.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Примјена Анекса И и Анекса ВИИИ Прилога ИИ Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе

Ради правилног тумачења одредаба Анекса И (Трговина између Европске уније и земаља учесница у процесу стабилизације и придруживања са ЕУ) и Анекса ВИИИ (Трговина између Републике Турске и земаља учесница у процесу стабилизације и придруживања са ЕУ) садржаних у Прилогу ИИ Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе, у којима су наведене тарифне ознаке и наименовања производа који су искључени из кумулације прописане чланом 3 Прилога И ПЕМ Конвенције, Управа царина даје следеће појашњење:

17.02.2021.

Оана Цристина Попа амбасадорка ЕУ у Црној Гори, објава поводом новог националног система за акцизе Управе царина.

Добра вијест за грађане Црне Горе: кроз ЕУ интеграције администрација постаје ефикаснија.

15.02.2021.

Управа царина почела са примјеном система за електронско управљање акцизним маркицама

Управа царина почела са примјеном система за електронско управљање акцизним маркицама

Управа царина је почела са примјеном система за електронско управљање акцизним маркицама који омогућава акцизним обвезницима аутоматизовану комуникацију са Управом царина у дијелу издавања акцизних маркица за обиљежавање акцизних производа, на начин како је то прописано Уредбом о обиљежавању дуванских производа и алкохолних пића акцизним маркицама.

12.02.2021.

Саопштење: Активности мобилних тимова

Саопштење: Активности мобилних тимова

Службеници Управе царина, Одсјека за сузбијање кријумчарења, приликом редовних акција у борби против сиве економије заплијенили непријављену робу вриједности 914 еура ; издат прекршајни налог

12.02.2021.

Саопштење: Прекинут царински поступак увоза због сумње на повреду права интелектуалне својине

Саопштење: Прекинут царински поступак увоза због сумње на повреду права интелектуалне својине

Службеници Одсјека за сузбијање кријумчарења су на ЦИ Терминал Подгорица прекинули царински поступак увоза робе за коју постоји основана сумња да повређује права интелектуалне својине, вриједност робе 10.752 еура.

09.02.2021.

Обавјештење привреди о новом националном систему за акцизе

Законом о измјенама и допунама Закона о акцизама објављеним 28. јула 2020.године, у Службеном листу Црне Горе број 76, прописано је да акцизни обвезници, почев од 1. јануара 2021. године, пријаву за упис у регистар акцизних обвезника, обрачун акцизе и обрачун разлике акцизе са пратећом спецификацијом, извјештаје и друга документа која подносе у складу са овим законом, достављају путем информационог система за електронску размјену података о акцизама, у складу са прописима којима се уређују електронска управа, електронска идентификација и електронски потпис, електронски документ и информациона безбједност.

09.02.2021.

Саопштење: Активности мобилних тимова

Саопштење: Активности мобилних тимова

Службеници Управе царина, Одсјека за сузбијање кријумчарења, приликом редовних акција у борби против сиве економије заплијенили непријављену робу вриједности 2.160 еура ; издата два прекршајна налога

08.02.2021.

Нови национални систем за акцизе Управе царина

Нови национални систем за акцизе Управе царина омогућава потпуну дигитализацију пословних процеса, којом ће се унаприједити и поједноставити комуникација између обвезника акцизе и Управе царина. Овим системом уводи се електронска размјена података и за област акциза, односно обвезници имају могућност да путем wеб портала врше електронско подношење докумената и прате аналитичке картице у реалном времену.