Manja slova Veća slova RSS
>

Važno obavještenje privrednicima o promjeni visine akcize

Datum objave: 18.12.2020 08:49 | Autor: uc

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, dužni su da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/01...i "Sl. list CG", br. 76/08,...,55/18 i 76/20)

Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.01.2021.godine, promijenjena akciza su:

• Cigarete, specifična akciza uvećana je sa 33,50 € na 37 € na 1000 komada cigareta, dok je proporcionalna akciza smanjena sa 30,50% na 29% od njihove maloprodajne cijene, shodno članu 80f.

• Fino rezani duvan, sa 40€ na 45€ po kilogramu tog proizvoda, shodno članu 80j.

Naime, u skladu sa čl 36a Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete i fino rezani duvan, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom. Izuzeto od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

Proizvodači i uvoznici cigareta, u skladu sa članom 36a Zakona, kada dođe do promjene visine akcize na cigarete, dužni su da na dan prije povećanja visine akcize izvrše popis zaliha cigareta, te da na iste izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom.

Popis zaliha akciznih proizvoda i obračun razlike akcize podnosi se na Obrascu „AKC-ORA“, u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.02.2021.g), nadležnim područnim jedinicama Uprave carina (Carinarnicama: Podgorica, Bar, Kotor i Bijelo Polje) prema sjedištu privrednog subjekta.

Informacije o akciznim proizvodima, visinama akcize i načinu obračuna možete preuzeti na linkovima:
Uputstvo obračuna akciznih dabžbina (v 1) 1.1.2020 (1).doc

Žiro-račun za uplatu razlike akcize je 805-5362-70 - Razlika akcize u trgovačkoj djelatnosti, uputstvo o načinu popunjavanja naloga za uplatu, možete preuzeti Ziro-racun za uplatu razlike akcize.docx


Napomenemo da je članom 70 Zakona o akcizama predviđena prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti, PJ-Ca Podgorica
Carinskoj ispostavi za akcize i posebne poreze:
Tel: 020/441-845 i 020/442-161
E-mail: cipg.akcize@carina.gov.me

Napomena:
*Uz obrazac se predaje ovjereni Izvod iz popisnih lista i/ili knjigovodstvene evidencije, o stanju zaliha na dan 31.12.2020.godine.
*Ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna i uplate razlike akcize