Manja slova Veća slova RSS
>

Uputstvo o načinu polaganja, prihvatanja i evidentiranja instrumenata obezbjeđenja

Datum objave: 12.02.2020 14:42 | Autor: C.G.

Ispis Štampaj stranicu


U cilju jednoobrazne primjene odredbi Carinskog zakona i Uredbe za sprovođenje carinskog zakona, a koje se odnose na instrumente obezbjeđenja plaćanja, Uprava carina donosi

Uputstvo o načinu polaganja, prihvatanja i evidentiranja instrumenata obezbjeđenjaCarinski obveznik podnosi zahtijev za utvrđivanje visine instrumenta obezbjeđenja Upravi carina za generalno obezbjeđenje u tranzitnom postupku, zajedničko obezbjeđenje za odloženo plaćanje carinskog duga, zajedničko obezbjeđenje u postupku skladištenja i obezbjeđenje za privremeni uvoz i aktivno oplemenjivanje, uz propisanu administrativnu taksu.
- Zahtijev za utvrđivanje visine instrumenta obezbjeđenja.docx

Uprava carina po prijemu zahtjeva utvrđuje visinu obezbjeđenja plaćanja, prema propisanim kriterijumima. Nakon provjere pouzdanosti i finansijske stabilnosti carinskog obveznika, provjere postojanja duga po prethodnoj garanciji i kazni izrečenih na osnovu carinskih prekršaja, donosi Odluku o visini instrumenta obezbjeđenja.


Carinski obveznik podnosi instrument obezbjeđenja, u jednom originalnom primjerku i dvije kopije ovjerene od strane banke garanta, koje se uz zahtjev za ovjeru bankarske garancije, zavode na arhivi Uprave carina.
- Zahtjev za ovjeru bankarske garancije.docx
Uprava carina, sledećeg radnog dana od prijema odgovarajućeg instrumenta obezbjeđenja plaćanja (kontrola ispravnosti sadržine i forme), evidentira priloženi instrument u carinski informacioni sistem, određuje evidencioni broj i izdaje Potvrdu o prijemu instrumenta obezbjeđenja kao i dvije ovjerene kopije bankarske garancije.


U slučaju polaganja neodgovarajućeg instrumenta obezbjeđenja plaćanja, Uprava carina će u roku od tri dana od dana prijema, odbiti priloženi instrument i isti uz obrazloženje dostaviti carinskom obvezniku.

Prijem instrumenata za generalno obezbjeđenje u tranzitnom postupku, potvrđuje se i na formulisanom obrascu Uvjerenje o obezbjeđenju – tranzit, koje se podnosi u šest primjeraka, potpisanih i pečatiranih od strane ovlašćenog lica firme i glavnog obveznika.
Uvjerenje o obezbjedjenju - tranzit.docx

Ukoliko carinski dužnik ne plati dospjele obaveze u propisanom roku, za sve vrste instrumenata obezbjeđenja, sprovodi se postupak naplate i unovčavanja, dostavljanjem zahtjeva za unovčavanje instrumenta obezbjeđenja banci garantu.

Ukoliko banka garant ne postupi po zahtjevu za unovčavanje instrumenta obezbjeđenja, Uprava carina isti dostavlja na izvršenje prinudne naplate kod Centralne banke Crne Gore.