Мања слова Већа слова РСС
>

Важно обавјештење привредницима о промјени висине акцизе

Датум објаве: 18.12.2020 08:49 | Аутор: уц

Испис Штампај страницу


Обавјештавају се произвођачи, увозници као и лица која обављају трговину на велико и/или трговину на мало, а која на дан промјене висине акцизе на залихама имају акцизне прозводе на које је обрачуната акциза, дужни су да дан прије промјене висине акцизе изврше попис залиха, те изврше обрачун и уплату акцизе, односно разлику акцизе у складу са чл 36а Закона о акцизама ("Сл. лист РЦГ", бр. 65/01...и "Сл. лист ЦГ", бр. 76/08,...,55/18 и 76/20)

Акцизни производи за који постоји обавеза пописа залиха, обрачуна и уплате разлике акцизе, за које је на дан 01.01.2021.године, промијењена акциза су:

• Цигарете, специфична акциза увећана је са 33,50 € на 37 € на 1000 комада цигарета, док је пропорционална акциза смањена са 30,50% на 29% од њихове малопродајне цијене, сходно члану 80ф.

• Фино резани дуван, са 40€ на 45€ по килограму тог производа, сходно члану 80ј.

Наиме, у складу са чл 36а Закона, у случају промјене висине акцизе, у конкретном случају на цигарете и фино резани дуван, производачи, увозници као и лица која обављају трговину на велико, и/или трговину на мало, а који на дан прије промјене висине акцизе имају на залихама акцизне производе, за које постоји обавеза обрачунавања акцизе, дужни су да изврше попис залиха тих производа, и да на те залихе изврше обрачун и уплату разлике акцизе према износима и стопама прописаним Законом. Изузето од става 1 члана 36а, лица која обављају трговину на мало дуванских производа, нијесу у обавези да врше попис залиха у случају промјене висине акцизе.

Производачи и увозници цигарета, у складу са чланом 36а Закона, када дође до промјене висине акцизе на цигарете, дужни су да на дан прије повећања висине акцизе изврше попис залиха цигарета, те да на исте изврше обрачун и уплату разлике акцизе према износима и стопама прописаним Законом.

Попис залиха акцизних производа и обрачун разлике акцизе подноси се на Обрасцу „АКЦ-ОРА“, у року од 15 дана по истеку мјесеца у којем је дошло до промјене висине акцизе (значи до 15.02.2021.г), надлежним подручним јединицама Управе царина (Царинарницама: Подгорица, Бар, Котор и Бијело Поље) према сједишту привредног субјекта.

Информације о акцизним производима, висинама акцизе и начину обрачуна можете преузети на линковима:
Упутство обрачуна акцизних дабжбина (в 1) 1.1.2020 (1).доц

Жиро-рачун за уплату разлике акцизе је 805-5362-70 - Разлика акцизе у трговачкој дјелатности, упутство о начину попуњавања налога за уплату, можете преузети Зиро-рацун за уплату разлике акцизе.доцx


Напоменемо да је чланом 70 Закона о акцизама предвиђена прекршајна одговорност и прописана новчана казна од 2.000 до 20.000 еура, за правно лице, ако на дан повећања висине акцизе акцизних производа не изврши попис залиха тих производа, обрачун и уплату акцизе, односно разлику акцизе, у складу са Законом.


За све додатне информације можете се обратити, ПЈ-Ца Подгорица
Царинској испостави за акцизе и посебне порезе:
Тел: 020/441-845 и 020/442-161
Е-маил: ципг.акцизе@царина.гов.ме

Напомена:
*Уз образац се предаје овјерени Извод из пописних листа и/или књиговодствене евиденције, о стању залиха на дан 31.12.2020.године.
*Угоститељски објекти нијесу обвезници обрачуна и уплате разлике акцизе