Manja slova Veća slova RSSAkciza

09.02.2021.

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama objavljenim 28. jula 2020.godine, u Službenom listu Crne Gore broj 76, propisano je da akcizni obveznici, počev od 1. januara 2021. godine, prijavu za upis u registar akciznih obveznika, obračun akcize i obračun razlike akcize sa pratećom specifikacijom, izvještaje i druga dokumenta koja podnose u skladu sa ovim zakonom, dostavljaju putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost.

01.02.2021.

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize

Uprava carina je uspješno okončala Projekat „Podrška Upravi carina u oblasti akciza“ koji je finansiran iz sredstava podrške EU(EUIF). Cilj Projekta je bila izrada nove aplikacije za akcize i implementacija iste u Carinski informacioni sistem.

01.02.2021.

Održan sastanak Upravnog odbora za projekat “Podrška Upravi carina u oblasti akciza”

Održan sastanak Upravnog odbora za projekat “Podrška Upravi carina u oblasti akciza”

Dana 29.01.2021.godine održan je V sastanak Upravnog odbora projekta “Podrška Upravi carina u oblasti akciza‟. Ovaj projekat se finansira iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA).

22.12.2020.

Saopštenje: Uprava carina organizovala radionice na temu ''Nova aplikacije za akcize- Podrška upravi carina u oblasti akciza''

Saopštenje: Uprava carina organizovala radionice na temu

Uprava carina je u saradnji sa Privrednom komorom, u okviru IPA Projekta ''Podrška Upravi carina u oblasti akciza'', organizovala dvije radionice za privredne subjekte, odnosno akcizne obveznike, sa ciljem upoznavanja privrede sa novim aplikativnim rješenjem Uprave carina za akcize.

18.12.2020.

Važno obavještenje privrednicima o promjeni visine akcize

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, dužni su da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/01...i "Sl. list CG", br. 76/08,...,55/18 i 76/20)

04.08.2020.

Obavještenje privredi o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Obavještavamo vas da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama objavljen 28.jula 2020.godine, u Službenom listu Crne Gore broj 76, te da isti stupa na snagu 5.avgusta (srijeda) 2020.godine.

02.07.2020.

Obavještenje za akcizne obveznike i obveznike poreza na kafu

“Obavještavamo akcizne obveznike i obveznike poreza na kafu da mjesečne Prijave (počev od 06/2020.god.) mogu ponovo podnositi u Ispostavi za akcize u rokovima propisanim Zakonom o akcizama i Zakonom o porezu na kafu, isključivo uz nošenje zaštitnih maski.”

31.03.2020.

Obavještenje za akcizne obveznike i obveznike poreza na kafu o podnošenju mjesečnih prijava

U cilju sprovođenja mjera nadležnih zdravstvenih organa, koji se odnose na zaštitu građana od korona virusa, ovim putem obavještavamo akcizne obveznike i obveznike poreza na kafu sledeće:

31.12.2019.

Važno obavještenje privrednicima o promjeni visine akcize

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan povećanja visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, dužn su da dan prije povećanja visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 76/05 i "Sl. list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 40/11, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14, 1/17 i 50/17)