Мања слова Већа слова РССОБАВЕЗУЈУЋА ИНФОРМАЦИЈА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ (ОИТ)

19.02.2021.

Опште информације о сврставању робе (ОИТ)

Управа царина, доноси одлуке које се односе на Обавезујуће информације о сврставању робе у Царинску тарифу (ОИТ), у складу са чланом 12 Царинског закона, и има снагу рјешења у Управном поступку. Царински орган издаје Обавезујућу информацију, без накнаде, осим у случајевима када трошкови настали за царински орган који проистичу из анализе, извјештаја вјештака или враћања узорака, могу пасти на терет подносиоца захтјева.